Polttoaineen reaktiivisuus CFB-olosuhteissa

Translated title of the contribution: Fuel reactivity at CFB conditions

Jouni Hämäläinen, Markku Orjala, Jaakko Saastamoinen, Antti Tourunen

  Research output: Contribution to conferenceConference articleScientificpeer-review

  Abstract

  Polttoaineen reaktiivisuus ja palamiskäyttäytyminen vaikuttavat oleellisesti voimalaitoskattilan ohjausjärjestelmän suunnitteluun. Varsinkin monipolttoainekattiloilla ohjausjärjestelmän toimivuus joutuu koetukselle mm. äkillisten polttoaineen syöttöhäiriöiden yhteydessä ja mahdollisten polttoaineen laatuvaihtelujen vuoksi. Toisaalta suunitteilla olevien ylikriittisillä höyrynarvoilla toimivien kiertoleijukattiloiden ohjausjärjestelmien suunnitteluun tarvitaan lisätietoa kattiladynamiikasta ja polttoaineiden käyttäytymisestä tulipesässä. Projektin tavoitteena on kehittää yksinkertaistettu malli polttoaineen reaktiivisuudelle CFB-olosuhteisiin hyödyntämällä bench scale kokoluokan CFB-koelaitetta sekä aiemmissa Tekes-ohjelmissa rakennettuja tulipesäsondeja laboratoriokokeiden verifioimiseksi pilot- ja täyden mittakaavan voimalaitosmittauksissa. Nykyisin polttoaineen reaktiivisuusparametrit ovat usein osa suurempaa CFB-mallia, jolloin varsinaisten reaktiivisuustarkastelujen tekeminen ja eri prosessimuuttujien vaikutuksen löytäminen polttoaineen reaktiivisuuteen on työlästä ja vaikeaa. Projektissa selvitetään lisäksi polttoainehiukkasen käyttäytymishistoriaa tulipesässä. Polttoainehiukkasen käyttäytymisestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä tarvitaan entistä syvällisempää tietämystä kehitettäessä polttoprosesseja vähäpäästöisemmiksi kattilan palamishyötysuhdetta huonontamatta.
  Translated title of the contributionFuel reactivity at CFB conditions
  Original languageFinnish
  Number of pages12
  Publication statusPublished - 2000
  MoE publication typeNot Eligible
  EventCODE vuosiseminaari 2000 - Vaasa, Finland
  Duration: 7 Mar 20008 Mar 2000

  Seminar

  SeminarCODE vuosiseminaari 2000
  Country/TerritoryFinland
  CityVaasa
  Period7/03/008/03/00

  Keywords

  • fuels
  • properties
  • reacitivity
  • circulating fluidized beds
  • fluidized bed combustion
  • fluidized beds
  • CFB
  • modelling
  • models
  • power plants
  • power generation
  • particles
  • combustion behaviour

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Fuel reactivity at CFB conditions'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this