Polttoaineiden kuljetukset ja varastointi: Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa IV

Lotta Lemettinen, Yrjö Virtanen, Vesa Junttila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisu on osa laajempaa tutkimusta "Suomen energiantuotannon elinkaaritiedot -projekti" (SEEP). Polttoaineiden varastointi käsitellään erillisenä raporttina, samoin polttoaineiden hankinta ja jalostus, loppukäyttöenergian tuotanto ja loppukäyttöenergian siirto. Executive Summary -raportissa esitetään erillis-raporttien keskeiset tulokset. Tässä raportissa käsitellään polttoainevarastoinnin ja -kuljetuksien ympäristö-tietoja. Polttoaineista saatiin varastoinnin osalta SEEP-kyselyssä tietoja polttoöljystä, kivihiilestä, turpeesta sekä puupolttoaineesta. Tarkasteltuja tietoja ovat varastoinnista aiheutuvat kiinteät jätteet, päästöt ilmaan ja veteen sekä epäsuorasti vaikuttava varastoinnin oma energiankäyttö. Aihetta on raportissa käsitelty pääosin SEEP-tuottajakyselyn vastausten pohjalta. Varastointi- ja kuljetustavoista on tehty muutamia oletuksia ja yhdenmukaistuksia yhtenäisen kuvan luomiseksi, eli kaiken polttoaineen (polttoainejaottelun sisällä) on oletettu läpikäyvän samat varastointivaiheet ja käyttävän samaa kuljetus-välinettä, kuljetusmatkat taas on otettu huomioon siirtyvällä polttoainemäärällä painotettuina keskiarvoina. Lopullisessa tietokannassa käytettävät kuljetus-prosessit on esitetty Polttoaineketjut-raportissa. Ongelmana raportin laatimisessa on ollut tiedon puute. Tuottajakyselyyn vastanneiden huono polttoainevarastoinnin ympäristövaikutusten tuntemus yllätti yleisyydellään, samoin paikkaavan tiedon huono saatavuus. Täydentävien tietojen lähteistä merkittävin on sveitsiläinen "Ökoinventare fr Energiesysteme" -tietokanta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages54
ISBN (Print)951-38-4980-5
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1785
ISSN1235-0605

Keywords

 • energy
 • life cycles
 • assessments
 • data acquisition
 • databases
 • energy production
 • electric power plants
 • transmission
 • data
 • methods
 • district heating
 • fuels
 • distribution systems
 • logistics
 • storage
 • transportation

Cite this