Polttopuun pientuotannon ja -käytön kehitystarpeet

Translated title of the contribution: Development needs for small-scale wood fuels production and use

Satu Helynen, Heikki Oravainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  VTT laati Tekesin toimeksiannosta selvityksen polttopuun pientuotannon ja -käytön tutkimus- ja kehitystarpeista yhteistyönä useiden alalla toimivien organisaatioiden kanssa. Projektin osan järjestettiin kymmenen tilaisuutta eri puolilla Suomea, joihin kutsuttiin yrityksiä ja alan t&k-toimijoita keskustelemaan tutkimus- ja kehittämistarpeista. Järjestelyihin osallistuivat useimmiten paikalliset ammattikorkeakoulut. Työtehoseura ry, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Elomatic Papertech Engineering Oy, JP Management Consulting Oy sekä Jyväskylä teknologiakeskus Oy laativat selvityksiä erityisaihepiireistä. Tähän raporttiin on koottu keskeisimmät tulokset. Erityisaiheselvitykset liittyivät pienpuun tuotantotekniikoihin, pellettiteknologian kehittämistarpeisiin, aluelämpöluokan kehittämiseen, vientipotentiaaliin sekä informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) soveltamiseen. Selvityksen tuloksena esitetään kullekin osa-alueelle keskeisimmät kehittämistarpeet. On myös arvioitu teknologian kilpailukykyä ja vientipotentiaalia sekä verrattu suomalaisen teknologian tasoa vientimaiden tasoon. Puun lisääntyvä pienkäyttö alentaa osaltaan Suomen hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman tavoitteena on lisätä käyttöä vuoden 1995 tasosta 12,8 TWh 45:a vuoteen 2010 mennessä. Uhkana puun pienkäytön lisääntymiselle on kuitenkin muiden ympäristöpäästöjen mahdollinen lisääntyminen. Mikäli puun pienkäyttöä lisätään Suomessa käyttäen nykyistä teknologiaa, hiilimonoksidi- , hiilivety- ja hiukkaspäästöt lisääntyvät. Varsinkin taajamissa puun polton päästöjä pitäisi pystyä rajoittamaan nykyisestä. Kehittämällä sekä panospolttoisia tulisijoja ja kattiloita että jatkuvaa polttoa käyttäviä stokeri- ja pellettipolttimia, päästöjä voidaan oleellisesti vähentää. Suurin haaste liittyy ponospolttoisten puunpolttolaitteiden kehittämiseen. Palamisprosessin parempaan hallintaan antaa mahdollisuuksia mm. nykyaikainen mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka. Myös katalysaattorien käyttö voi olla mahdollista tulevaisuuden puunpolttolaitteissa. Tarvitaan merkittäviä uusia innovaatioita, jotta puun pienkäytön tavoitteisiin päästään. Nykyisten laitteiden pienet muutokset eivät siihen riitä. Kun uuden sukupolven teknologia on satu kehitettyä, avautuu sille lähes rajattomat vientimahdollisuudet lähialueille ja koko Euroopan alueelle. Lähes kaikissa maissa puun käytölle on asetettu huomattavia lisäämistavoitteita. On ennakoitavissa, että omatoimisen polttoaineiden hankinnan osuus pienenee, joskin sen määrä säilyy edelleen merkittävänä. Polttoainekaupan lisääntymisen lisäksi lämmön myynnin arvioidaan kasvavan. Alan tuotteiden markkinat Euroopassa ovat merkittävät ja viennin arvioidaan lisääntyvän. Liiketoiminnan kokonaisvolyymi vuonna 2010 on arviolta 200 miljoonaa euroa, josta suurin osa on laitevalmistusta. Polttoainekaupan ja lämpöliiketoiminnankin arvioidaan yhdessä ylittävän 170 miljoonan euron rajan. Puun pienkäyttö on perinteisesti ollut kotitalouksien ja maatilojen puun käyttöä, jossa suurin osa (n. 70 %) puun hankinnasta hoidetaan itse tai polttoaineesta ei makseta hintaa. Tilanne on muuttumassa ja markkinoilla on tarjolla kuluttajille erityyppisiä polttoaineita. Pellettien ja brikettien tulo markkinoille on lisännyt valikoimaa. Markkinavolyymin kasvaessa 800 miljoonaan euroon vuoteen 2010 mennessä, alan työllistävyys kasvanee jopa 9 000 henkilötyövuoteen. Monelle puun pientuotannon alueella toimivalle työ on osa-aikaista lisäansiota, joten alalla toimii merkittävästi suurempi määrä henkilöitä. Omatoimisen puun hankinnan prosentuaalinen osuus tulee alenemaan ja puun lisäkäyttö perustuu polttoainekauppaan ja lämpöliiketoimintaan. Tämä merkitsee mm. pelisääntöjen luomista polttoaineiden ja energian kauppaan, polttoaineiden laadun standardointia, laitteiden ja järjestelmien edelleen kehittämistä jne. Polttoaineen pitää olla taloudellisesti kilpailukykyistä muiden energiamuotojen kanssa. Polttoaineiden kehittämisessä suurin haaste on päästöjen alentamisessa niin, että laitteiden hinta pysyy kilpailukykyisenä. Puun polton päästöihin voidaan vaikuttaa hyvin myös laitteiden oikealla käytöllä ja hyvälaatuisella polttoaineella. Sen takia tarvitaan teknologian kehittämisen rinnalla myös koulutusta ja tiedotusta.
  Translated title of the contributionDevelopment needs for small-scale wood fuels production and use
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherTEKES
  Number of pages25
  ISBN (Print)952-457-071-8
  Publication statusPublished - 2002
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesTeknologiakatsaus
  Number124
  ISSN1239-758X

  Keywords

  • utilization
  • development
  • competitiveness
  • Finland
  • Europe
  • harvesters
  • chippers
  • chopping machines
  • export
  • heating systems
  • fireplaces
  • boilers
  • stokers
  • control technology
  • research
  • simulation
  • pellets
  • information delivery
  • district heating plants
  • training

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Development needs for small-scale wood fuels production and use'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this