PortNetin vaikuttavuuden arviointi

Raine Hautala, Pekka Leviäkangas, Risto Kulmala, Seppo Auvinen, Robin Berglund

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  PortNet on kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva tietoverkko. Järjestelmän ydin muodostuu Merenkulkulaitokselle, Tullille ja satamalaitoksille välitettävistä tiedoista ja vastaavasti näiden organisaatioiden tarjoamista meriliikenteen tietopalveluista. PortNet-yhteisöön kuuluu em. organisaatioiden lisäksi yksityisiä yrityksiä. PortNetin palveluilla on nykyään noin 1300 käyttäjää. Tässä työssä arvioitiin PortNetin vaikuttavuutta ja miten sitä tulisi edelleen kehittää. Lisäksi arvioitiin liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeiden soveltuvuutta tähän arviointityöhön. PortNet edistää selvästi liikenne- ja tietoyhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamista. PortNet on myös yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Sen hyöty-kustannussuhde on vähintään 2, vaikka laskelmiin otettiin mukaan vain PortNetin hyödyt sen pääkäyttäjien hallinnollisissa toiminnoissa. Näin laskettujen suorien taloudellisten vaikutusten lisäksi PortNet tuottaa myös paljon laadullisia hyötyjä kuten:
  – yksityisen ja julkisen sektorin välinen edistyksellinen toimintamalli tehostaa eri osapuolten toimintatapoja ja yhteistyötä sekä ulkomaankaupan toimintaedellytyksiä
  – välilliset hyödyt logististen prosessien tehostumiseen
  – tiedon oikeellisuuden ja laadun sekä työmukavuuden paraneminen.
  PortNetin toimintamalli on kansainvälisestikin hyvä esimerkki yksityisen ja julkisen sektorin toimivasta yhteistyömallista ja sillä on selvää vientipotentiaalia. PortNetin hyödyt kasvavat tulevaisuudessa edelleen sähköisen asioinnin lisääntyessä sekä integroitaessa uusia toimintoja ja järjestelmiä PortNetiin. PortNet tehostaa eri toimijoiden operatiivista toimintaa ja logistisia prosesseja. PortNetin vaikuttavuutta voidaan parantaa järjestelmän teknisten toimenpiteiden kehittämisen lisäksi toteuttamalla meriliikenteen järjestelmäarkkitehtuuri, laatimalla PortNetille liiketoimintasuunnitelma, edistämällä PortNetin toimintamallin vientiä sekä järjestämällä vuosittainen tiedonvaihto- ja yhteistyöfoorumi PortNetin osapuolten kesken kehittämistarpeiden kohdistamiseksi. Käyttäjätarpeiden selvittäminen ja huomioon ottaminen on tärkeää. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohje antoi toimivan kehikon PortNetin vaikuttavuuden arvioinnille. Ohjeissa käytetty Du Pont -malli sopii paremmin yritystasoiseen arviointiin kuin PortNetin kaltaisen laajan, toimialatasoisen järjestelmän taloudellisten vaikutusten arviointiin. Arviointeja tehtäessä tuleekin muistaa, että ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi soveltaen muun hankearvioinnin ohjeistuksen ohella.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages81
  ISBN (Print)951-723-776-6
  Publication statusPublished - 2003
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesFITS-julkaisuja
  Number15/2003

  Keywords

  • maritime information systems
  • PortNet
  • telematics
  • impact evaluation
  • electronic business

  Cite this