Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) tuotekehitysprosessissa: Suoritusohjeet työkoneiden luotettavuuden arviointiin POA:lla

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työkoneiden käyttövarmuuden parantamista on perinteisesti tehty pitkälti kokemuksiin nojautuen. Tuotemallien eliniän lyhentyessä ei kokemuksia edellisistä laitemalleista saada enää entiseen tapaan. Automaatioasteen kohoamisen myötä komponenttien määrä koneessa lisääntyy ja samanaikaisesti työkoneiden tulisi olla yhä luotettavampia heti tehtaalta lähtiessään. Koneen rakenne tuleekin jo tehtaalla analysoida myös käyttövarmuuden kannalta, jotta virheellisiä rakenneratkaisuja tai muita heikkoja lenkkejä sisältäviä konstruktioita ei pääse markkinoille. Eräs luotettavuusanalyysimenetelmä on potentiaalisten ongelmien analyysi (POA). Perinteisesti POA on tehty turvallisuusnäkökulmasta ja siitä syystä analyysikuvaukset eivät suoraan sovellu käytettäviksi työkaluna tuotekehitysprosessissa. Tässä raportissa kuvataan työkoneiden tuotekehitysprosessiin sovellettu potentiaalisten ongelmien analyysimenettely. Raportti on tehty VTT Automaation Liikkuvien työkoneiden käyttövarmuuden hallinta -projektin aikana saatujen analyysikokemuksien pohjalta. Raportin on tarkoitus toimia ohjekirjana, johon nojautuen työkonesuunnittelijat tai muut luotettavuudesta vastaavat tahot voisivat itse koordinoida ja suorittaa potentiaalisten ongelmien analyysin omassa tuotekehitysprojektissaan.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages26
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Automaatio. Tutkimusraportti
NumberRISB 011

Cite this