Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) tuotekehitysprosessissa: Suoritusohjeet työkoneiden luotettavuuden arviointiin POA:lla

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Työkoneiden käyttövarmuuden parantamista on perinteisesti tehty pitkälti kokemuksiin nojautuen. Tuotemallien eliniän lyhentyessä ei kokemuksia edellisistä laitemalleista saada enää entiseen tapaan. Automaatioasteen kohoamisen myötä komponenttien määrä koneessa lisääntyy ja samanaikaisesti työkoneiden tulisi olla yhä luotettavampia heti tehtaalta lähtiessään. Koneen rakenne tuleekin jo tehtaalla analysoida myös käyttövarmuuden kannalta, jotta virheellisiä rakenneratkaisuja tai muita heikkoja lenkkejä sisältäviä konstruktioita ei pääse markkinoille. Eräs luotettavuusanalyysimenetelmä on potentiaalisten ongelmien analyysi (POA). Perinteisesti POA on tehty turvallisuusnäkökulmasta ja siitä syystä analyysikuvaukset eivät suoraan sovellu käytettäviksi työkaluna tuotekehitysprosessissa. Tässä raportissa kuvataan työkoneiden tuotekehitysprosessiin sovellettu potentiaalisten ongelmien analyysimenettely. Raportti on tehty VTT Automaation Liikkuvien työkoneiden käyttövarmuuden hallinta -projektin aikana saatujen analyysikokemuksien pohjalta. Raportin on tarkoitus toimia ohjekirjana, johon nojautuen työkonesuunnittelijat tai muut luotettavuudesta vastaavat tahot voisivat itse koordinoida ja suorittaa potentiaalisten ongelmien analyysin omassa tuotekehitysprojektissaan.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages26
  Publication statusPublished - 2000
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Automaatio. Tutkimusraportti
  NumberRISB 011

  Cite this