Potkurin lavan jääkuormien pitkäaikaismittaus m/s Gudingenilla

Translated title of the contribution: Long term measurements of ice loads on propeller blade of M/S Gudingen

Pekka Koskinen, Matti Jussila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Pienehkön autolautan, m/s Gudingenin, potkuriakseliston sekä potkurin lavan jääkuormien mittaukset suoritettiin talvella 1987. Mittaukset tehtiin 6.2.1987-2.5.1987 aluksen liikkuessa omalla reitillään Ahvenanmaan saaristossa. Kaiken kaikkiaan nettomittausaika oli noin 600 tuntia. Aluksen potkuri on säädettävänousuinen, ja sen halkaisija on kaksi metriä. Potkurin lavasta mitattiin kaksi lavan taivutusmomenttia ja vääntömomentti siten, että analyysin yhteydessä voitiin määrittää myös lapaan kohdistuneen voiman suuruus sekä vaikutuspaikka lavan pinnalla. Potkuriakselilta rekisteröitiin kaksi akselin taivutusmomenttia potkurin laipan läheltä sekä akselin vääntö ja työntö. Lisäksi rekisteröitiin muita suureita potkurikoneiston ja aluksen toiminnan seuraamiseksi. Jääkuormia rekisteröi aluksella MieroVAX II -pohjainen tiedonkeruulaite, joka toimi keskeytyksettä reaaliajassa. Tiedonkeruulaite suoritti signaalien tasoluokituksen sekä luokituksen Markovin matriiseihin. Lisäksi laitteisto tallensi suurimpien kuormien aikahistorioita. Jääolot olivat kylmän talven vuoksi Itämeren olosuhteisiin nähden suhteellisen ankarat. Raportissa esitetään koko mittausajan jääkuormien jakautumat sekä koko talven suurimpien kuormien aikahistoriat, joihin on liitetty esitys potkurin lapaan vaikuttavan voiman vaikutuspaikasta lavan pinnalla. Lisäksi esitetään tiedonkeruulaitteen keräämien aikahistorioiden suurimpien kuormien riippuvuussuhteita muun muassa lavan ja jään kohtausgeometriaan liittyvistä suureista. Potkurin ja jään vuorovaikutusilmiöitä käsitellään lyhyesti. Suurimmat potkurin lapaan vaikuttaneet kuormat taivuttivat lapaa laivan perään päin ja vaikuttivat lavan johtoreunan puoleiseen puoliskoon. Nämä kuormat aiheuttivat lapaan vähäisiä plastisia muodonmuutoksia. Aluksen liikkuessa eteenpäin suurimmat lapaa laivan keulaan päin taivuttaneet kuormat vaikuttivat vain hyvin lyhyen ajan ja kohdistuivat lavan keskialueeseen. Mittauksilla saatiin viitteitä siitä, että jääpaineen lisäksi myös hydrodynaamisilla ilmiöillä on merkitystä lavan kuormien kehittymisessä.
Translated title of the contributionLong term measurements of ice loads on propeller blade of M/S Gudingen
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages170
ISBN (Print)951-38-3892-7
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1260
ISSN0358-5085

Keywords

 • ships
 • ice
 • marine propelles
 • marine propulsion
 • propeller blades
 • propeller shafts
 • ice loads
 • interactions
 • force
 • loads (forces)
 • torgue
 • thrust
 • bending moments
 • computers
 • measuring instruments
 • matrices (mathematics)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Long term measurements of ice loads on propeller blade of M/S Gudingen'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this