Procekt RCM: Systematisk underhållsanalys med beslutsstöd - metodrapport

Translated title of the contribution: Project RCM: Systematic maintenance analysis with decision support. Method report

Kari Laakso, Kaisa Simola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Detta dokument beskriver ett systematisk sätt att utvärdera effektiviteten av provnings- och underhållsprogram för tekniska system som använts under flera år. Metodiken ställer samman en analys av historiska data av fel och reparationer med en analys av historiken av periodiska prov och förebyggande underhållsprogram. I det följande beskrivs utförandet av en underhållsanalys ur metodsypunkt i RCM projektet för Barsebäcksverket. För att spara analysresurser behövs en metodik för prioritering av objekt för underhållsanalys. Preliminära förslag till ändringar i det förebyggande åtgärdsprogrammet bygger på signaler från enkla underhållsindikatorer och kvalitativ analys av deras underliggande erfarenhetsdata rörande fel, underhåll och prov. För att uderlättä framtagningen av underhållsindikatorer och effektivisera underhållsanalysen behövs det et ändamålsenligt och kraftfullt dataverktyg för analys arbetsorderhistoriken. I definitiva beslut om ändringar måste även ytterligare beslutskriterier beaktas och således behövs det ofta en mera formell beslutsanalys som beslutssöd.
Translated title of the contributionProject RCM: Systematic maintenance analysis with decision support. Method report
Original languageSwedish
Place of PublicationLöddeköpinge
Number of pages36
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesBarsebäck Rapport
NumberBKAB.T-9812-216
SeriesVTT Automation. Research Report
NumberTAU-7009/98

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Project RCM: Systematic maintenance analysis with decision support. Method report'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this