Mittatietojen tuottaminen AutoCAD-järjestelmällä

Translated title of the contribution: Producing dimension information by AutoCAD system

Matti Hannus, Markku Kihlman, Jukka Pellosniemi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa kuvataan erilaisia tapoja tuottaa tilojen ja rakennusosien mittatietoja CAD-suunnittelussa ja siirtää niitä edelleen muihin rakentamisprosessissa käytettäviin atk- sovelluksiin. Riippumatta siitä, mistä tilasta tai rakennusosasta on kyse, voidaan mittatiedot pelkistää muutamaan perustyyppiin: kappalemäärä, pituus, vaakapinta ala, pystypinta ala ja tilavuus. Raportissa esitetään ratkaisumallit tällaisten mittatietojen mallintamisesta CAD-järjestelmällä siten, että mittatiedoilla on graafisesti tarkistettavissa oleva esitysmuoto. Mittatietojen numeeriset arvot ovat yhtenevät graafisen muodon kanssa. Mittatiedot ovat osa rakennuksen tuotemallia, jonka toteutus esitetään RATAS-mallin mukaisesti. Kehitystyö tehtiin AutoCAD-järjestelmällä hyödyntäen seuraavia sen tarjoamia keinoja rakennuksen tuotemallin toteuttamiseksi: kuvatasot, grafiikka alkioihin liitettävät ei graafiset ominaisuustiedot, blockit, räätälöitävät valikot ja AutoLISP- ohjelmointikieli. AutoCAD-ympäristö valittiin sen yleisyyden takia pitäen kuitenkin tavoitteena esitettyjen ratkaisujen toteutettavuutta muissakin CAD- järjestelmissä. Tutkimuksessa laaditut AutoCAD- lisäohjelmat sisältävät perustoiminnot rakennuksen tuotemallin käsittelemiseksi ja siirtämiseksi muihin järjestelmiin. Käytännössä tällaisten toimintojen tulisi sisältyä tiettyä suunnittelualaa varten suunnattuihin CAD-sovelluksiin. Koska tähän tutkimukseen ei sisältynyt varsinaisen sovellusohjelman kehitystä, jää tuotemallin toteuttaminen laadittuja AutoCAD-lisäohjelmia käyttäen vielä kömpelöksi. Laaditut ohjelmat kuitenkin helpottavat tuotemallitoimintojen toteuttamista sovellusohjelmissa. Tutkimuksen aikana seurattiin Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:ssa samanaikaisesti tehtyä huoneiden mittatietojen käsittelysovelluksen kehitystyötä. Raportissa esitetään myös tämän sovelluksen kehityksessä valittuja ratkaisuja. Räätälöidyillä sovellusohjelmilla täydennettyinä CAD-järjestelmät soveltuvat kohtalaisen hyvin oliopohjaiseen rakennuksen mallintamiseen ja mittatietojen tuottamiseen. CAD-järjestelmät eivät sen sijaan tarjoa joustavia keinoja tietojen raportointiin mahdollisesti hyvinkin paljon vaihtelevissa luettelomuodoissa. Luetteloiden tulostamiseen onkin luontevinta käyttää muun tyyppisiä ohjelmia, kuten taulukkolaskenta ja relaatiotietokantaohjelmia. Tässä raportissa esitetään, miten tuotemallin tiedot voidaan siirtää järjestelmästä riippumattomassa muodossa muihin ohjelmiin. Erityisesti esitetään tietojen siirtäminen PC-ympäristössä yleiseen relaatiotietokantajärjestelmään dBASE IV:aan ja käsittely siinä. Tutkimuksessa laaditut AutoCAD ja dBASE IV ohjelmien lähdekieliset koodit ovat sovelluskehittäjien saatavissa.
Translated title of the contributionProducing dimension information by AutoCAD system
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages71
ISBN (Print)951-38-4356-4
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1462
ISSN1235-0605

Keywords

 • construction management
 • buildings
 • design
 • computers
 • computer programs
 • AutoCAD
 • computer aided design
 • production planning
 • dimensions
 • information systems
 • information transfer
 • utilization
 • databases
 • data processing
 • product models
 • reporting
 • documentation
 • rooms

Fingerprint Dive into the research topics of 'Producing dimension information by AutoCAD system'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this