Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä: TupaTurva-loppuraportti

Translated title of the contribution: Producing need based services for the elderly through Public-Private Partnerships

Päivi Hämäläinen, Marinka Lanne, Jere Jännes, Jyri Hanski, Arja Rytkönen, Anneli Reisbacka

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Ikäihmisten määrän kasvu suhteessa koko väestöön tulee lisäämään hoito- ja hoivatarvetta, mutta toisaalta se luo uusia mahdollisuuksia ja haasteita yksityisten yritysten ja julkisen sektorin palveluntuotannolle. Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys ja toive siitä, että ikäihmiset voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään ja myös ikäihmiset itse toivovat samaa. Kotona asuminen liitetään itsenäisyyteen ja vapauteen. Ikäihmiset myös uskovat selviytyvänsä itsenäisesti kotona omaisten ja ystävien avulla. Itsenäisen elämän tukemisessa ja palveluiden sovittamisessa ikäihmisten omiin toimintatapoihin on palveluntarjoajilla vielä kehittämistä. Tulevaisuuden ikäihmiset ovat tottuneet käyttämään erilaisia palveluja, ja he ovat merkittävä kuluttajaryhmä. Heillä on nykyisiä ikäihmisiä useammin varallisuutta ostaa itse palveluita. Uutta ikäihmisille suunnattua teknologiaa ja palveluita tulee markkinoille jatkuvasti. Tämä johtuu pitkälti väestön ikääntymisen mukanaan tuomasta markkinoiden kasvusta, joka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityssektorille. Teknologia- ja palvelukehityksen tulisi kuitenkin kulkea käsi kädessä hoivapalvelua tarjoavien ja tarvitsevien asiakkaiden tarpeiden kanssa. Vaikka ikäihmisiin liittyvää tutkimusta on tehty runsaasti, on puuttunut julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien sekä ikäihmisten käsitysmaailmoja yhdistävä ja turvallisuutta tarkasteleva tutkimus. TupaTurva-hankekokonaisuuden päätavoitteena oli parantaa ikäihmisten itsenäistä selviytymistä kehittämällä asiakkaiden tarpeisiin ja arvoihin perustuvia tulevaisuuden turvapalvelu- ja palvelukotimalleja. TupaTurva-hankkeessa tähän tavoitteeseen pyrittiin osapuolten yhteisen kehittämisen kautta. Tavoitteena oli ymmärtää ikäihmisten tulevaisuuden tarpeita ja odotuksia sekä löytää niiden kautta erilaisia palvelumalleja ja konsepteja julkisen ja yksityisen toimijan käyttöön. Tietoa kerättiin kirjallisuuden, kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen avulla. Ikäihmisten turvallisuuden keskeisiksi teemoiksi nousivat 1) avun saavutettavuus (mm. tieto, palvelut ja luottamus), 2) oman elämän hallinta (mm. esteettömyys, mahdollisuus liikkua, itsemääräämisoikeus, itsensä toteuttaminen), 3) yhteisöön kuuluminen (mm. naapurit, lähialue, vertaistuki, tukiverkosto ja yhteiskunnallinen turvaverkko) sekä 4) tapaturmien ennalta ehkäisy (mm. asuinolosuhteet, apuvälinetarpeet ja paloturvallisuus). Palvelun- ja teknologiantarjoajien sekä päättäjien olisi hyvä tutustua ikäihmisten tutkittuihin tarpeisiin sekä viestiä entistä selkeämmin, miten tarjotuilla ratkaisuilla kyetään käytännön tarpeisiin vastaamaan. Hankkeessa luotiin toimintamalli, jossa yhdistetään erilaisia palvelukonsepteja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lähtökohtana palvelumalleissa on ikäihmisten tarpeiden ymmärtäminen ja käytännön ratkaisujen tarjoaminen julkisia ja yksityisiä palveluja yhdistäen. Erilaisten kehitettyjen palvelukonseptien tueksi kehitettiin myös hankinnan elinkaarta tukeva menettelytapa. Tarpeiden sekä teknologian käyttäjäkokemuksen ja turvallisuus- ja turvattomuuskokemusten merkitysten syvällinen ymmärrys auttaa suunnittelemaan ja tarjoamaan elämänmakuisia ratkaisuja ikäihmisille. Näiden tekijöiden huomioon ottaminen palvelukokonaisuuksissa edellyttää hyötyjen ja haittojen tarkastelua niin kuntien, yksityisten toimijoiden kuin ikäihmistenkin näkökulmista. Oleellisia tässä ovat myös eettiset kysymykset, jotka nousevat ikäihmisen, teknologian ja yhteisön välisestä vuorovaikutuksesta. Optimitilanteessa palvelukonseptit mukautuvat eri asiakasryhmien tarpeisiin, perustuvat uusiin julkisen ja yksityisen toimijan toiminta- ja yhteistyömalleihin ja niitä voi tarvittaessa monistaa. Onnistuessaan uudet palvelujärjestelmät ja konseptit tuovat kansainvälistymispotentiaalia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages108
ISBN (Electronic)978-951-38-8094-1
ISBN (Print)978-951-38-8093-4
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number155
ISSN2242-1211

Fingerprint

Oman
public-private partnerships

Keywords

  • elderly
  • age distribution
  • need based services
  • service model
  • public-private partnerships
  • procurement

Cite this

Hämäläinen, P., Lanne, M., Jännes, J., Hanski, J., Rytkönen, A., & Reisbacka, A. (2014). Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä: TupaTurva-loppuraportti. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology, No. 155
Hämäläinen, Päivi ; Lanne, Marinka ; Jännes, Jere ; Hanski, Jyri ; Rytkönen, Arja ; Reisbacka, Anneli. / Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä : TupaTurva-loppuraportti. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2014. 108 p. (VTT Technology; No. 155).
@book{721d906913d14280b57ff21a200eb692,
title = "Ik{\"a}ihmisten tarvel{\"a}ht{\"o}isten palveluiden kehitt{\"a}minen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteisty{\"o}n{\"a}: TupaTurva-loppuraportti",
abstract = "Ik{\"a}ihmisten m{\"a}{\"a}r{\"a}n kasvu suhteessa koko v{\"a}est{\"o}{\"o}n tulee lis{\"a}{\"a}m{\"a}{\"a}n hoito- ja hoivatarvetta, mutta toisaalta se luo uusia mahdollisuuksia ja haasteita yksityisten yritysten ja julkisen sektorin palveluntuotannolle. Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys ja toive siit{\"a}, ett{\"a} ik{\"a}ihmiset voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitk{\"a}{\"a}n ja my{\"o}s ik{\"a}ihmiset itse toivovat samaa. Kotona asuminen liitet{\"a}{\"a}n itsen{\"a}isyyteen ja vapauteen. Ik{\"a}ihmiset my{\"o}s uskovat selviytyv{\"a}ns{\"a} itsen{\"a}isesti kotona omaisten ja yst{\"a}vien avulla. Itsen{\"a}isen el{\"a}m{\"a}n tukemisessa ja palveluiden sovittamisessa ik{\"a}ihmisten omiin toimintatapoihin on palveluntarjoajilla viel{\"a} kehitt{\"a}mist{\"a}. Tulevaisuuden ik{\"a}ihmiset ovat tottuneet k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}{\"a}n erilaisia palveluja, ja he ovat merkitt{\"a}v{\"a} kuluttajaryhm{\"a}. Heill{\"a} on nykyisi{\"a} ik{\"a}ihmisi{\"a} useammin varallisuutta ostaa itse palveluita. Uutta ik{\"a}ihmisille suunnattua teknologiaa ja palveluita tulee markkinoille jatkuvasti. T{\"a}m{\"a} johtuu pitk{\"a}lti v{\"a}est{\"o}n ik{\"a}{\"a}ntymisen mukanaan tuomasta markkinoiden kasvusta, joka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityssektorille. Teknologia- ja palvelukehityksen tulisi kuitenkin kulkea k{\"a}si k{\"a}dess{\"a} hoivapalvelua tarjoavien ja tarvitsevien asiakkaiden tarpeiden kanssa. Vaikka ik{\"a}ihmisiin liittyv{\"a}{\"a} tutkimusta on tehty runsaasti, on puuttunut julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien sek{\"a} ik{\"a}ihmisten k{\"a}sitysmaailmoja yhdist{\"a}v{\"a} ja turvallisuutta tarkasteleva tutkimus. TupaTurva-hankekokonaisuuden p{\"a}{\"a}tavoitteena oli parantaa ik{\"a}ihmisten itsen{\"a}ist{\"a} selviytymist{\"a} kehitt{\"a}m{\"a}ll{\"a} asiakkaiden tarpeisiin ja arvoihin perustuvia tulevaisuuden turvapalvelu- ja palvelukotimalleja. TupaTurva-hankkeessa t{\"a}h{\"a}n tavoitteeseen pyrittiin osapuolten yhteisen kehitt{\"a}misen kautta. Tavoitteena oli ymm{\"a}rt{\"a}{\"a} ik{\"a}ihmisten tulevaisuuden tarpeita ja odotuksia sek{\"a} l{\"o}yt{\"a}{\"a} niiden kautta erilaisia palvelumalleja ja konsepteja julkisen ja yksityisen toimijan k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n. Tietoa ker{\"a}ttiin kirjallisuuden, kyselyiden, haastattelujen ja ty{\"o}pajojen avulla. Ik{\"a}ihmisten turvallisuuden keskeisiksi teemoiksi nousivat 1) avun saavutettavuus (mm. tieto, palvelut ja luottamus), 2) oman el{\"a}m{\"a}n hallinta (mm. esteett{\"o}myys, mahdollisuus liikkua, itsem{\"a}{\"a}r{\"a}{\"a}misoikeus, itsens{\"a} toteuttaminen), 3) yhteis{\"o}{\"o}n kuuluminen (mm. naapurit, l{\"a}hialue, vertaistuki, tukiverkosto ja yhteiskunnallinen turvaverkko) sek{\"a} 4) tapaturmien ennalta ehk{\"a}isy (mm. asuinolosuhteet, apuv{\"a}linetarpeet ja paloturvallisuus). Palvelun- ja teknologiantarjoajien sek{\"a} p{\"a}{\"a}tt{\"a}jien olisi hyv{\"a} tutustua ik{\"a}ihmisten tutkittuihin tarpeisiin sek{\"a} viesti{\"a} entist{\"a} selke{\"a}mmin, miten tarjotuilla ratkaisuilla kyet{\"a}{\"a}n k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n tarpeisiin vastaamaan. Hankkeessa luotiin toimintamalli, jossa yhdistet{\"a}{\"a}n erilaisia palvelukonsepteja yhten{\"a}iseksi kokonaisuudeksi. L{\"a}ht{\"o}kohtana palvelumalleissa on ik{\"a}ihmisten tarpeiden ymm{\"a}rt{\"a}minen ja k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n ratkaisujen tarjoaminen julkisia ja yksityisi{\"a} palveluja yhdist{\"a}en. Erilaisten kehitettyjen palvelukonseptien tueksi kehitettiin my{\"o}s hankinnan elinkaarta tukeva menettelytapa. Tarpeiden sek{\"a} teknologian k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}kokemuksen ja turvallisuus- ja turvattomuuskokemusten merkitysten syv{\"a}llinen ymm{\"a}rrys auttaa suunnittelemaan ja tarjoamaan el{\"a}m{\"a}nmakuisia ratkaisuja ik{\"a}ihmisille. N{\"a}iden tekij{\"o}iden huomioon ottaminen palvelukokonaisuuksissa edellytt{\"a}{\"a} hy{\"o}tyjen ja haittojen tarkastelua niin kuntien, yksityisten toimijoiden kuin ik{\"a}ihmistenkin n{\"a}k{\"o}kulmista. Oleellisia t{\"a}ss{\"a} ovat my{\"o}s eettiset kysymykset, jotka nousevat ik{\"a}ihmisen, teknologian ja yhteis{\"o}n v{\"a}lisest{\"a} vuorovaikutuksesta. Optimitilanteessa palvelukonseptit mukautuvat eri asiakasryhmien tarpeisiin, perustuvat uusiin julkisen ja yksityisen toimijan toiminta- ja yhteisty{\"o}malleihin ja niit{\"a} voi tarvittaessa monistaa. Onnistuessaan uudet palveluj{\"a}rjestelm{\"a}t ja konseptit tuovat kansainv{\"a}listymispotentiaalia.",
keywords = "elderly, age distribution, need based services, service model, public-private partnerships, procurement",
author = "P{\"a}ivi H{\"a}m{\"a}l{\"a}inen and Marinka Lanne and Jere J{\"a}nnes and Jyri Hanski and Arja Rytk{\"o}nen and Anneli Reisbacka",
year = "2014",
language = "Finnish",
isbn = "978-951-38-8093-4",
series = "VTT Technology",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "155",
address = "Finland",

}

Hämäläinen, P, Lanne, M, Jännes, J, Hanski, J, Rytkönen, A & Reisbacka, A 2014, Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä: TupaTurva-loppuraportti. VTT Technology, no. 155, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä : TupaTurva-loppuraportti. / Hämäläinen, Päivi; Lanne, Marinka; Jännes, Jere; Hanski, Jyri; Rytkönen, Arja; Reisbacka, Anneli.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2014. 108 p. (VTT Technology; No. 155).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä

T2 - TupaTurva-loppuraportti

AU - Hämäläinen, Päivi

AU - Lanne, Marinka

AU - Jännes, Jere

AU - Hanski, Jyri

AU - Rytkönen, Arja

AU - Reisbacka, Anneli

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Ikäihmisten määrän kasvu suhteessa koko väestöön tulee lisäämään hoito- ja hoivatarvetta, mutta toisaalta se luo uusia mahdollisuuksia ja haasteita yksityisten yritysten ja julkisen sektorin palveluntuotannolle. Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys ja toive siitä, että ikäihmiset voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään ja myös ikäihmiset itse toivovat samaa. Kotona asuminen liitetään itsenäisyyteen ja vapauteen. Ikäihmiset myös uskovat selviytyvänsä itsenäisesti kotona omaisten ja ystävien avulla. Itsenäisen elämän tukemisessa ja palveluiden sovittamisessa ikäihmisten omiin toimintatapoihin on palveluntarjoajilla vielä kehittämistä. Tulevaisuuden ikäihmiset ovat tottuneet käyttämään erilaisia palveluja, ja he ovat merkittävä kuluttajaryhmä. Heillä on nykyisiä ikäihmisiä useammin varallisuutta ostaa itse palveluita. Uutta ikäihmisille suunnattua teknologiaa ja palveluita tulee markkinoille jatkuvasti. Tämä johtuu pitkälti väestön ikääntymisen mukanaan tuomasta markkinoiden kasvusta, joka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityssektorille. Teknologia- ja palvelukehityksen tulisi kuitenkin kulkea käsi kädessä hoivapalvelua tarjoavien ja tarvitsevien asiakkaiden tarpeiden kanssa. Vaikka ikäihmisiin liittyvää tutkimusta on tehty runsaasti, on puuttunut julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien sekä ikäihmisten käsitysmaailmoja yhdistävä ja turvallisuutta tarkasteleva tutkimus. TupaTurva-hankekokonaisuuden päätavoitteena oli parantaa ikäihmisten itsenäistä selviytymistä kehittämällä asiakkaiden tarpeisiin ja arvoihin perustuvia tulevaisuuden turvapalvelu- ja palvelukotimalleja. TupaTurva-hankkeessa tähän tavoitteeseen pyrittiin osapuolten yhteisen kehittämisen kautta. Tavoitteena oli ymmärtää ikäihmisten tulevaisuuden tarpeita ja odotuksia sekä löytää niiden kautta erilaisia palvelumalleja ja konsepteja julkisen ja yksityisen toimijan käyttöön. Tietoa kerättiin kirjallisuuden, kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen avulla. Ikäihmisten turvallisuuden keskeisiksi teemoiksi nousivat 1) avun saavutettavuus (mm. tieto, palvelut ja luottamus), 2) oman elämän hallinta (mm. esteettömyys, mahdollisuus liikkua, itsemääräämisoikeus, itsensä toteuttaminen), 3) yhteisöön kuuluminen (mm. naapurit, lähialue, vertaistuki, tukiverkosto ja yhteiskunnallinen turvaverkko) sekä 4) tapaturmien ennalta ehkäisy (mm. asuinolosuhteet, apuvälinetarpeet ja paloturvallisuus). Palvelun- ja teknologiantarjoajien sekä päättäjien olisi hyvä tutustua ikäihmisten tutkittuihin tarpeisiin sekä viestiä entistä selkeämmin, miten tarjotuilla ratkaisuilla kyetään käytännön tarpeisiin vastaamaan. Hankkeessa luotiin toimintamalli, jossa yhdistetään erilaisia palvelukonsepteja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lähtökohtana palvelumalleissa on ikäihmisten tarpeiden ymmärtäminen ja käytännön ratkaisujen tarjoaminen julkisia ja yksityisiä palveluja yhdistäen. Erilaisten kehitettyjen palvelukonseptien tueksi kehitettiin myös hankinnan elinkaarta tukeva menettelytapa. Tarpeiden sekä teknologian käyttäjäkokemuksen ja turvallisuus- ja turvattomuuskokemusten merkitysten syvällinen ymmärrys auttaa suunnittelemaan ja tarjoamaan elämänmakuisia ratkaisuja ikäihmisille. Näiden tekijöiden huomioon ottaminen palvelukokonaisuuksissa edellyttää hyötyjen ja haittojen tarkastelua niin kuntien, yksityisten toimijoiden kuin ikäihmistenkin näkökulmista. Oleellisia tässä ovat myös eettiset kysymykset, jotka nousevat ikäihmisen, teknologian ja yhteisön välisestä vuorovaikutuksesta. Optimitilanteessa palvelukonseptit mukautuvat eri asiakasryhmien tarpeisiin, perustuvat uusiin julkisen ja yksityisen toimijan toiminta- ja yhteistyömalleihin ja niitä voi tarvittaessa monistaa. Onnistuessaan uudet palvelujärjestelmät ja konseptit tuovat kansainvälistymispotentiaalia.

AB - Ikäihmisten määrän kasvu suhteessa koko väestöön tulee lisäämään hoito- ja hoivatarvetta, mutta toisaalta se luo uusia mahdollisuuksia ja haasteita yksityisten yritysten ja julkisen sektorin palveluntuotannolle. Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys ja toive siitä, että ikäihmiset voisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään ja myös ikäihmiset itse toivovat samaa. Kotona asuminen liitetään itsenäisyyteen ja vapauteen. Ikäihmiset myös uskovat selviytyvänsä itsenäisesti kotona omaisten ja ystävien avulla. Itsenäisen elämän tukemisessa ja palveluiden sovittamisessa ikäihmisten omiin toimintatapoihin on palveluntarjoajilla vielä kehittämistä. Tulevaisuuden ikäihmiset ovat tottuneet käyttämään erilaisia palveluja, ja he ovat merkittävä kuluttajaryhmä. Heillä on nykyisiä ikäihmisiä useammin varallisuutta ostaa itse palveluita. Uutta ikäihmisille suunnattua teknologiaa ja palveluita tulee markkinoille jatkuvasti. Tämä johtuu pitkälti väestön ikääntymisen mukanaan tuomasta markkinoiden kasvusta, joka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityssektorille. Teknologia- ja palvelukehityksen tulisi kuitenkin kulkea käsi kädessä hoivapalvelua tarjoavien ja tarvitsevien asiakkaiden tarpeiden kanssa. Vaikka ikäihmisiin liittyvää tutkimusta on tehty runsaasti, on puuttunut julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien sekä ikäihmisten käsitysmaailmoja yhdistävä ja turvallisuutta tarkasteleva tutkimus. TupaTurva-hankekokonaisuuden päätavoitteena oli parantaa ikäihmisten itsenäistä selviytymistä kehittämällä asiakkaiden tarpeisiin ja arvoihin perustuvia tulevaisuuden turvapalvelu- ja palvelukotimalleja. TupaTurva-hankkeessa tähän tavoitteeseen pyrittiin osapuolten yhteisen kehittämisen kautta. Tavoitteena oli ymmärtää ikäihmisten tulevaisuuden tarpeita ja odotuksia sekä löytää niiden kautta erilaisia palvelumalleja ja konsepteja julkisen ja yksityisen toimijan käyttöön. Tietoa kerättiin kirjallisuuden, kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen avulla. Ikäihmisten turvallisuuden keskeisiksi teemoiksi nousivat 1) avun saavutettavuus (mm. tieto, palvelut ja luottamus), 2) oman elämän hallinta (mm. esteettömyys, mahdollisuus liikkua, itsemääräämisoikeus, itsensä toteuttaminen), 3) yhteisöön kuuluminen (mm. naapurit, lähialue, vertaistuki, tukiverkosto ja yhteiskunnallinen turvaverkko) sekä 4) tapaturmien ennalta ehkäisy (mm. asuinolosuhteet, apuvälinetarpeet ja paloturvallisuus). Palvelun- ja teknologiantarjoajien sekä päättäjien olisi hyvä tutustua ikäihmisten tutkittuihin tarpeisiin sekä viestiä entistä selkeämmin, miten tarjotuilla ratkaisuilla kyetään käytännön tarpeisiin vastaamaan. Hankkeessa luotiin toimintamalli, jossa yhdistetään erilaisia palvelukonsepteja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lähtökohtana palvelumalleissa on ikäihmisten tarpeiden ymmärtäminen ja käytännön ratkaisujen tarjoaminen julkisia ja yksityisiä palveluja yhdistäen. Erilaisten kehitettyjen palvelukonseptien tueksi kehitettiin myös hankinnan elinkaarta tukeva menettelytapa. Tarpeiden sekä teknologian käyttäjäkokemuksen ja turvallisuus- ja turvattomuuskokemusten merkitysten syvällinen ymmärrys auttaa suunnittelemaan ja tarjoamaan elämänmakuisia ratkaisuja ikäihmisille. Näiden tekijöiden huomioon ottaminen palvelukokonaisuuksissa edellyttää hyötyjen ja haittojen tarkastelua niin kuntien, yksityisten toimijoiden kuin ikäihmistenkin näkökulmista. Oleellisia tässä ovat myös eettiset kysymykset, jotka nousevat ikäihmisen, teknologian ja yhteisön välisestä vuorovaikutuksesta. Optimitilanteessa palvelukonseptit mukautuvat eri asiakasryhmien tarpeisiin, perustuvat uusiin julkisen ja yksityisen toimijan toiminta- ja yhteistyömalleihin ja niitä voi tarvittaessa monistaa. Onnistuessaan uudet palvelujärjestelmät ja konseptit tuovat kansainvälistymispotentiaalia.

KW - elderly

KW - age distribution

KW - need based services

KW - service model

KW - public-private partnerships

KW - procurement

M3 - Report

SN - 978-951-38-8093-4

T3 - VTT Technology

BT - Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Hämäläinen P, Lanne M, Jännes J, Hanski J, Rytkönen A, Reisbacka A. Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä: TupaTurva-loppuraportti. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2014. 108 p. (VTT Technology; No. 155).