Prosessien numeerinen simulointi: Tutkimusohjelman yhteenveto

Lasse Mattila, Pekka Pirilä, Pentti Haapanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

VTT toteutti vuosina 1986 - 1988 Prosessien numeerinen simulointi -tutkimusohjelman. Tutkimusohjelmassa sekä kehitettiin uusia omia ohjelmistoja että sovellettiin erilaisiin prosesseihin ja järjestelmiin valmiita itse kehitettyjä tai kaupallisesti saatavia simulointiohjelmistoja Tutkimusohjelmaan osallistui 13 VTT:n laboratoriota ja kokonaislaajuudeksi muodostui VTT:n osalta n. 40 henkilötyövuotta Laajimmin kehitettiin tutkimusohjelmassa uusimpia tietokone- ja ohjelmistotekniikan antamia mahdollisuuksia hyödyntävää virtaus- ja lämmönsiirtoprosessien simulointiympäristöä. APROS-ohjelmisto kehitettiin yhteistyössä Imatran Voima Oy:n kanssa. Projektiin sisältyi ohjelmiston testaamiseksi kaksi pilotsovellusta, kohteina Haapaveden turvevoimalaitos ja Loviisan ydinvoimalaitos. Erillisessä soveltavassa projektissa ohjelmiston osia käytetään myös kemiallisten tuotantoprosessien dynaamiseen simulointiin. APROS-sovellusten tarpeisiin VTT:lle hankittiin Alliant FX/40 -minisuperkone. Maailmanlaajuisesti tunnettua PHOENICS- ja muita samantyyppisiä ohjelmistoja käytettiin useiden monimutkaisia virtaus- ja lämmönsiirtoilmiöitä käsittävien prosessien tarkasteluun. Sovelluskohteina olivat öljyn ja turpeen tulipesäpoltto (polton tehokkuus ja päästöjen alentaminen), tulipalot sekä huonetilavirtaukset. PHOENICS-ohjelma liitettiin myös osaksi VTT:n laajaa valukappaleiden CAD-CAM-ohjelmistoa missä sillä lasketaan valumuotin täyttymistä. Valussa ja hitsauksessa esiintyviä lämpötiloja jännityksiä ja muodonmuutoksia laskettiin ADINAT- ja ADINAohjelmilla. Flowsheeting-simulointeja (laajojen prosessikokonaisunksien tase- ja mitoituslaskenta) varten kehitettiin räätälöityjä versioita aiemminkin käytetyistä KATTILA- ja SSPS-ohjelmista sekä hankittiin uusinta suuntausta edustava QUASILIN-ohjelmisto. Erilaisia tapahtumapohjaisten ilmiöiden simulointiohjelmia (mm. VTT:n oma FSL-ohjelmisto ja yleiskäyttöinen SLAM II -simulointikieli) sovellettiin konepajojen joustavien tuotantojärjestelmien, kirjansitomon turvetuotannon ja joukkoliikenteen analyyseihin. Tässä tutkimusohjelman yhteenvedossa esitellään tutkimusohjelman tulokset kattavasti, mutta vain pääpiirteittäin. Tutkimusohjelman primääritulokset sisältyvät projektikohtaisiin raportteihin ja muihin dokumentteihin, jotka luetellaan tämän julkaisun liitteissä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages58
ISBN (Print)951-38-3417-4
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number972
ISSN0358-5085

Keywords

  • computerized simulation
  • digital simulation
  • process control

Cite this