Prosessijärjestelmien riskianalyysi

Rainer Salo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Prosessijärjestelmän häiriöketjut voivat johtaa räjähdyksenä, tulipalona, vaarallisen aineen vapautumisena tai muuna häiriönä käyttökeskeytyksiin, kalustovaurioihin, henkilövahinkoihin tai ympäristövahinkoihin. Riskianalyysi on järjestelmällinen menettelytapa vaaratekijöiden tunnistamiseksi ja onnettomuuksiin johtavien häiriöketjujen selvittämiseksi. Piilevät riskit havaitaan analyysissa, ja eri riskit asetetaan tärkeysjärjestykseen. Riskianalyysin tulosten avulla voidaan selvittää, mitkä parannukset ovat hyödyllisiä ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisia. Riskianalyysi on ennen muuta suunnittelijan työväline. Prosessin määrittely- ja suunnitteluvaiheessa tehdään tärkeimmät käyttövarmuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavat ratkaisut. Muutosten toteuttaminen on sitä helpompaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa muutostarve tunnistetaan. Kokemusten mukaan suunnittelutyötä tukeva riskianalyysi pienentää laitoksen käyttöönoton viivästymisvaaraa ja myöhemmin tehtävien muutosten tarvetta. Riskianalyysi sopii myös käytössä olevien prosessien muutosten suunnittelun sekä käyttötekniikan ja kunnossapidon kehittämiseen. Käsikirjassa käsitellään vaaratekijöiden tunnistamismenetelmistä poikkeamatarkastelua, vika-analyysia ja toimintovirheanalyysia. Häiriöketjujen mallintamismenetelmistä käsitellään tapahtumapuuta, syy-seurauskaaviota, vikapuuta ja tilamallia. Lisäksi käsitellään riskien suuruuden arviointia ja tietojen keruuta sekä riskianalyysin käytännön toteutukseen liittyviä seikkoja.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages124
ISBN (Print)951-38-1738-5
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number171
ISSN0358-5077

Cite this