Prosumer Centric Energy Communities towards Energy Ecosystem (ProCemPlus)

Anna Kulmala (Contributor), Antti Keski-Koukkari (Contributor), Amir Safdarian (Contributor), Marius Baranauskas (Contributor), Poria Astero (Contributor), Matti Aro (Contributor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset Tampereen yliopiston (TAU), VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) yhteistyönä toteuttamasta ProCemPlus (Prosumer Centric Energy Communities towards Energy Ecosystem) tutkimusprojektikokonaisuudesta. TAU:n osalta projektin toteutukseen on osallistunut tutkimusryhmiä kolmen eri tiedekunnan neljästä eri yksiköstä; Sähkötekniikasta, Tietotekniikasta, Automaatio- ja konetekniikasta sekä Tuotantotaloudesta. Hankkeen toteutus on edellyttänyt poikkitieteellistä lähestymistapaa, jossa yhdistyy hajautettujen resurssien ja sähköjärjestelmän teknistaloudellinen hallinta, tietotekniikan mahdollistamat uudet toiminnallisuudet, resurssien optimaalinen käyttö eri toimijoiden näkökulmasta sekä uudet liiketoimintamallit ja ekosysteemit.

Projektin keskeisenä tavoitteena on ollut tarkastella yksittäisten energiayhteisöjen muotoutumista laajemmiksi liiketoimintalähtöisiksi energiaekosysteemeiksi energiayhteisöjen kehitykseen liittyvien
teemojen ja konkreettisten pilottikohteiden kautta, joiden toteutukseen yritykset ovat osallistuvat omilla tuotekehityshankkeillaan ja jotka ovat tarjonneet tutkimusaineistoa julkisen tutkimushankkeen tutkimuskysymyksille.

Tutkimusprojekti on muodostunut laajempien tutkimusteemojen ympärille rakentuneista työpaketeista. Tutkimusteemoja ovat olleet:
• Asiakas osana energiayhteisöä
• Liiketoimintamallit ja regulaatio
• Digitalisaatio ja tietotekniset alustat
• Energiateknologiat ja –resurssit sekä niiden hallinta
Original languageFinnish
PublisherTampereen ammattikorkeakoulu
Number of pages81
ISBN (Electronic)978-952-03-2238-0
Publication statusPublished - 17 Nov 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • Energy communities

Cite this