ProViisikon tulosten arviointi

Sirkku Kivisaari, Teemu Paavola, Virpi Pyykkö, Niilo Saranummi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa kuvataan viiden sairaanhoitopiirin yhteisen kehittämishankeryppään sisäisen tulosarvioinnin prosessi, metodologia ja tulokset. Kohteena oleva ns. ProViisikko-hankekokonaisuus edustaa uudenlaista tapaa edistää uusien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa terveydenhuollossa. Siinä julkiset rahoittajatahot pyrkivät keskinäisellä yhteistyöllä edistämään yksityisen ja julkisen sektorin vuorovaikutteista innovaatioiden kehittämistä ja hyödyntämistä. ProViisikossa kehitetyt uudet ratkaisut liittyvät kahteen aihepiiriin. Toinen aihepiiri oli kansalaisille suunnatut sähköiset asiointipalvelut ja toinen oli tuotantoprosessien uudistaminen. Tulosten arviointi osoitti, että ProViisikossa on saatu aikaan hyviä ja kiinnostavia tuloksia, joilla voitaisiin uudistaa ja tehostaa osallistuvien sairaanhoitopiirien toimintaa ja asiakaspalvelua. Tulosten käyttöönotto ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii investointeja, hankkeistusta ja johdon sitoutumista. Terveydenhuollon palvelujen laadun ja palvelutuotannon kustannustehokkuuden parantamiseksi tarvitaan tietotekniikkapohjaisten uusien ratkaisujen kehittämistä. Niiden käyttöönotto ei tuo tavoiteltuja hyötyjä, ellei samanaikaisesti kehitetä terveydenhuollon toimintaprosesseja.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages56
ISBN (Electronic)978-951-38-6893-2
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2367
ISSN1235-0605

Keywords

  • public private partnership
  • health care
  • assessment processes
  • assessment methodology
  • internal assessment
  • result diffusion

Cite this