Puheenvuoro: Tekstiilien kiertotaloudessa tapahtuu

Research output: Contribution to journalOther journal contributionProfessional

Abstract

Tekstiilien kiertotaloudessa tapahtuuPirjo Heikkilä, VTTOlen tehnyt tutkimustyötä sekä vetänyt projekteja keskittyen tekstiilien kierrätyksen ja kiertotalouden aiheisiin viimeiset viisi vuotta. Aluksi muun muassa mallinsimme tekstiilien kiertotalousekosysteemiä, mutta myöhemmin pääsimme myös käytännössä rakentamaan tuota ekosysteemiä Suomeen Telaketju -hankekokonaisuudessa. Suuren yleisön ja median kiinnostus aiheeseen on lisääntynyt jatkuvasti. Hauskana esimerkkinä laajasta kiinnostuksesta toimii muun muassa se, että niinkin erityyppiset lehdet kuin Tekniikan maailma ja Maaseudun tulevaisuus ottivat yhteyttä miltei samaan aikaan tehdessään juttua tekstiilien kierrätyksestä.Euroopan komissio päätti muutama vuosi sitten, että tekstiilijäte otetaan mukaan erilliskeräyksen piiriin EU-maissa vuoteen 2025 mennessä. Suomessa halutaan olla tässä suhteessa edelläkävijöitä, joten keräys aiotaan käynnistää jo pari vuotta aiemmin - keräystä testaavat pilotit ovat jo käynnissä muun muassa Helsingin, Turun ja Rauman seuduilla. Kerätähän ei tietenkään kannata ennen kuin materiaalia pystytään käsittelemään. Kuluttajapoistotekstiilien osalta tämä vaatii lajittelua ja kaikkien poistotekstiilien osalta prosessointia joko tekstiiliteollisuuden tai muun teollisuuden raaka-aineiksi. Tänä keväänä olemme saaneet kuulla iloisia uutisia tähän liittyen. Lounais-Suomen Jätehuollolla on työ käynnissä lajittelu- ja prosessointilaitoksien kanssa kuluttajapoistotekstiilille ja Rester Oy puolestaan toteuttaa laitosta yritysten poistotekstiileitä varten.Kiertotalous ei ole pelkästään kierrätystä. Euroopan komissio esitteli vihreän kehityksen ohjelmansa viime vuoden lopulla ja tänä keväänä on julkaistu siihen liittyvä ehdotus kiertotalouden toimintasuunnitelmaksi. Sen mukaan tekstiileille laaditaan kokonaisvaltainen strategia, joka on odotettavissa vuonna 2021. Valmistelutyö sitä varten on jo mitä ilmeisimmin aloitettu erilaisten selvitysten muodossa. Strategian tavoitteena on vahvistaa tekstiiliteollisuuden kilpailukykyä sekä kiihdyttää vastuullisten ja kiertotalouden mukaisten tuotteiden markkinoita. Strategiassa tullaan erilliskeräyksen ja kierrätyksen käynnistämisen lisäksi huomioimaan muun muassa tuotesuunnitteluvaihe (ecodesign), liiketoimintamallit ja palvelullistaminen niin tuotteiden hankintaan kuin huoltoonkin liittyen. Lisäksi tavoitteena on myös yrityksien ja kuluttajien voimaannuttaminen vastuullisuusasioissa, sekä teollisuuden rohkaisu innovaatioiden ja teollisten ratkaisujen käyttöönottoon. Toimintasuunnitelman sanavalinnat viittaisivat siihen, että asiaa yritetään viedä eteenpäin positiivisesti porkkanoiden kanssa eikä pelkästään kepin avulla.Myös Suomessa tapahtuu. Ministeriöt ovat päivittämässä Suomen kiertotalouden tiekarttaa ja Suomen Tekstiili & Muoti rakentaa tiekarttaa kohti tekstiiliajan hiilineutraalisuutta. Yritysten kanssa yhteistyössä toteutettu tutkimustoiminta, kuten VTT:n vetämä ja Business Finlandin rahoittama Telaketju 2 -hanke sekä Aallon vetämä ja Suomen Akatemian rahoittama FINIX-hanke, edesauttavat omalta osaltaan tekstiilialan muutosta lineaarisesta kohti kiertotaloutta. On hienoa saada olla mukana tässä tutkimustyössä!
Original languageFinnish
Number of pages1
JournalTekstiililehti
Issue number2
Publication statusPublished - 13 May 2020
MoE publication typeD1 Article in a trade journal

Cite this