Puristamiseen perustuvan vedenerotusmenetelmän kehittäminen polttoturpeelle

Pentti Pirkonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Saraturpeelle kehitettiin teollisesti hyödynnettävissä oleva vedenerotusmenetelmä. Menetelmä on oleellinen osa turpeen tuotantoprosessia (MSLURRY-COMP), joka perustuu turpeen liettämiseen ja mekaaniseen vedenpoistoon. Tavoitteena ollut KA-pitoisuus 35 % saavutettiin useilla tavoilla. Teollisesti mielenkiintoisin vaihtoehto on kammiosuotopuristimen käyttö vedenerotukseen seuraavissa olosuhteissa: puristuspaine 50 - 60 bar, lietteen pH 3 - 3,5, lietteen lämpötila 40 - 45 oC, lietteen KA-pitoisuus 6 - 7 %, viiran KA-kuormitus 8 - 10 kg/m2, vedenerotusaika 0,5 h, flokkauskemikaali Zetag 55 ja sen annostus 1 kg/tKA. Turpeen tuotantokustannukset lähestyvät optimaalisessa tapauksessa jyrsinturpeen HAKU-menetelmän kustannuksia ja ovat 43 mk/MWh (240 mk/tKA). MSLURRY-COMP-menetelmällä tuotettu turve voisi olla paineistettuun polttoon perustuvien voimalaitosten poltto-aine. Vedenerotuksen osalta menetelmää tulisi testata vielä pilot-mitassa erityisesti puristimen kapasiteetin ja puhdistustarpeen tarkistamiseksi. Kammiosuotopuristimella arvioitiin saavutettavan kapasiteetti 3 500 kgKA/h. Pääosa tutkimuksista tehtiin tietokoneohjatulla mäntäpuristimella. Tutkimustuloksia varmennettiin kaupallisten laitteiden pienoismalleilla osittain yhteistyössä Vattenfall Utveckling Ab:n kanssa. Optimiolosuhteet löydettiin käyttämällä kokeellisen mallinnukseen sopivaa regressiomenetelmää PLS. Menetelmän hyväksikäytön suurin este on sen soveltuvuus vain saraturpeelle. Menetelmä aiheuttaa pienemmät haitalliset ympäristövaikutukset kuin perinteinen jyrsinturpeen HAKU-menetelmä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages101
ISBN (Print)951-38-4500-1
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number792
ISSN1235-0613

Keywords

 • fuels
 • solid fuels
 • peat
 • production
 • slurries
 • fuel slurries
 • dewatering
 • filter presses
 • costs
 • capacity
 • additives
 • chemicals

Cite this