Putkikuljetusta kehitettävä kilpailukykyisemmäksi valmiissa kaupunkirakenteessa

Nea Teerioja, Henna Punkkinen, Katja Moliis, Elina Merta, Markku Ollikainen, Ulla-Maija Mroueh

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Valmiiksi rakennetulla kaupunkialueella jätteiden putkikuljetus on vielä kyseenalainen, mutta kehityskelpoinen jätteenkeräysratkaisu. Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen ja VTT:n tutkimuksessa tarkasteltiin putkikuljetuksen kilpailukykyä Helsingin Punavuoressa. Aihetta lähestyttiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa keskityttiin vertaamaan putkikuljetuksen ja perinteisen astiakeräyksen elinkaaren aikaisia ympäristökuormituksia sekä yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Tulosten perusteella mallinnetun kaltaista putkikuljetusjärjestelmää ei voida nykyisellään pitää yhteiskunnan kannalta kilpailukykyisenä jo rakennetun alueen jätteenkeräysratkaisuna. Herkkyystarkastelu kuitenkin osoittaa, että putkikuljetuksen yhteiskunnalliset kustannukset saattavat alentua merkittävästikin, mikäli järjestelmän voidaan olettaa vapauttavan arvokasta tilaa kaupunkialueelta. Putkikuljetuksen kilpailukyvyn voidaan myös olettaa paranevan vanhallakin kaupunkialueella, kun putkikuljetusjärjestelmät kehittyvät teknisesti ja niistä saadaan lisää käyttökokemusta. Tutkimuksessa ei kyetty ottamaan huomioon kaikkia putkikuljetuksen eduiksi katsottuja vaikutuksia, jotka saattavat olla suuret vanhalla asuinalueella ja siten tasoittaa putkikuljetuksen ja astiakeräyksen kannattavuuden välistä eroa. Tutkimus toteutettiin osana Tekesin rahoittamaa SUSWASTE-hanketta, jossa pyrittiin kartoittamaan tulevaisuuden kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia jätehuoltoalalla
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)7-9
  JournalJätePlus
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2011
  MoE publication typeD1 Article in a trade journal

  Cite this