Putkipalkkien ja korkealujuuksisten terästen käyttö ajoneuvorakenteissa

Translated title of the contribution: High strength steel and structural hollow sections tubes in vehicle structures

Asko Kähönen, Valtteri Pärssinen, Reijo Ilvonen, Aslak Siljander

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Ajoneuvorakenteisiin kohdistuvat kuormitukset ovat pääasiassa väsyttäviä, joten on välttämätöntä mitoittaa ne myös väsymiskestävyyden mukaan. Väsymiskestoikää voidaan parantaa huomattavasti suunnitteluvaiheessa, vaikka todellisia ajonaikaisia rasituksia ei vielä tarkasti tunnetakaan. Ajoneuvorakenteiden suunnitteluvaiheessa tarvittavia kuormituksia ja rasituksia voidaan selvittää simulointimenetelmien tai prototyyppivaiheen kenttämittausten avulla. Kuitenkin kaikkien rasituksia aiheuttavien parametrien huomioon ottaminen etukäteen on käytännössä mahdotonta. Putkipalkkiliitoksille soveltuu parhaiten hot spot -väsymismitoitusmenetelmä ja tietyissä tapauksissa myös nimellisten jännitysten menetelmä, jonka jännityskonsentraatiokertoimet (SCF) saadaan kirjallisuudesta, PC-ohjelmista tai FEM-laskelmien avulla. Putkipalkkien lujuusteknisiä ominaisuuksia voidaan hyödyntää monipuolisesti ajoneuvorakenteissa. Hyvän taivutus- ja vääntöjäykkyyden vuoksi putkipalkit soveltuvat moniin käyttökohteisiin. Laaja mittavalikoima tukee painon optimointia ja helpottaa suunnittelua. Valmistuksen aikainen käsittely, ruostesuojaus ja kokoonpano helpottuvat sekä siirto- ja käyttökustannukset pienenevät. Putkipalkkien käytöllä rungossa päästään helposti joko ajo-ominaisuuksien tai kestävyyden kannalta riittävään vääntöjäykkyyteen. Myös korirakenteissa on mahdollista hyödyntää putkipalkkien ominaisuuksia, sillä turvarakenteilta vaadittava kuormankantokyky ja energian absorbointikyky on putkipalkeilla hyvä. Väännön mukaan joustavissa rakenteissa putkipalkin suuri vääntöjäykkyys saattaa aiheuttaa paikallisia rasituksia, jotka on otettava mitoituksessa huomioon. Lujien terästen käytöstä on lähinnä tarkasteltu niiden soveltuvuutta väsyttävästi kuormitettuihin rakenteisiin. Tietyin rajoituksin lujien terästen parempaa staattista kestävyyttä voidaan hyödyntää myös väsyttävästi kuormitetuissa rakenteissa. Tällöin rakenteen tai komponentin kuormituskertymän muoto on ratkaisevaa. Mikäli suuria kuormitusvaihteluita on vähän ja staattisen keskijännityksen suhde jännitysvaihteluihin on suuri, voidaan parempaa staattista lujuutta hyödyntää. Uusimpia tuloksia lujien terästen käytöstä väsyttävästi kuormitetuissa rakenteissa on tarkasteltu mm. tätä tutkimusta rahoittaneen NI-projektin loppuraportin ja käynnissä olevien muiden tutkimusprojektien tulosten avulla.
Translated title of the contributionHigh strength steel and structural hollow sections tubes in vehicle structures
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages44
ISBN (Electronic)951-38-5626-7
ISBN (Print)951-38-5625-9
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2008
ISSN1235-0605

Keywords

 • vehicles
 • structural loads
 • constructions
 • hollow section tubes
 • high strength steel
 • fatigue design
 • fatigue loads
 • rectangular structures
 • circular structures
 • static strength
 • real duty stresses

Cite this