Puuenergia ja kasvihuonekaasut: Osa 1. Päätehakkuun haketuotantoketjujen kasvihuonekaasupäästöt.

Margareta Wihersaari, Taru Palosuo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä raportissa arvioidaan päätehakkuussa syntyvän hakkuutähteen korjuuketjujen, hakkuutähteiden polton sekä tuhkankierrätyksen ja mahdollisen kompensaatiolannoituksen kasvihuonekaasujen päästötasot. Tehdyt laskelmat osoittavat, että metsätähteiden talteenotto on hyvin tehokasta, tuotantoketjun energiankulutus on noin 2 - 3 % tuotetun polttoaineen energia-sisällöstä ja koneiden aiheuttamat kasvihuonekaasu-päästöt pienet, 4 - 7 kg CO2-ekv/MWh tuotettua puupolttoainetta. Myös tuotanto-ketjujen väliset erot ovat pienet. Metsätähdehakkeen poltossa vapautuu Forssassa tehtyjen päästömittausten perusteella hyvin vähän kasvihuonekaasupäästöjä, vain noin 2 kg CO2-ekv/MWh käytettyä puupolttoainetta. Huonolla polttotekniikalla päästöt voivat olla kymmenkertaisia. Tuhkan granulointi ja levitys metsään nostaisi ketjujen päästöjä vain 3 - 6 %. Jos poisviety typpi tämän lisäksi palautettaisiin lannoittamalla, ovat tästä aiheutuvat lisäpäästöt samaa suuruusluokkaa kun tuotantoketjun muut päästöt eli noin 7 kg CO2-ekv/MWh. Jos puupolttoaineella voidaan suoraan korvata fossiilisia polttoaineita, vältytään vastaavasti fossiilisten polttoaineiden aiheuttamilta päästöiltä Parhaimmillaan voidaan metsätähdehakkeen käytöllä vähentää 97 - 98 % korvattujen polttoaineiden päästöistä. Lyhyen, muutaman viikon kestävän hakkeen varastoinnin aikana polttoaineen laatu kärsii, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että varastointi olisi täysin poissuljettu. Epäedullisissa olosuhteissa (vilkas hajoamis-prosessi) on mahdollista, että kasvihuonekaasu-päästöt varastointi-vaiheesta ovat huomattavasti suuremmat kuin koko tuotantoketjun päästöt Jos tällaisia päästöjä syntyy, voivat puupolttoaineen avulla saavutettavat päästösäästöt vähentyä 90 %:iin tai jopa alle. Asian varmentaminen edellyttää kuitenkin lisätutkimuksia.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages64
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Energian Raportteja
Number8/2000
ISSN1457-3350

Keywords

  • final fellings
  • logging residues
  • combustion
  • ashes
  • recycling
  • fertilisation
  • greenhouse gases
  • emissions

Cite this