Puun kosteuden jatkuvatoiminen mittaus

Translated title of the contribution: Continuous moisture measurement of wood

Timo Järvinen, Jouko Malinen, Pekka Teppola, Ari Virtanen, Taneli Kalvas, Markku Tiitta

  Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

  1 Citation (Scopus)

  Abstract

  Artikkelissa tarkastellaan puun jatkuvatoimisia kosteusmittausmenetelmiä ja uusia mahdollisuuksia. Puu tässä yhteydessä tarkoittaa sellu- ja metsähaketta sekä myös kokopuuta. Mittausmenetelmistä on käyty läpi lähi-infrapuna(nir)-, mikroaallot ja radiotaajuus- sekä radiometriset menetelmät. Lisäksi on tarkas-teltu uusia sähkökentän ominaisuuksien mittaukseen perustuvia uusia menetelmiä, kuten impedanssi-spektrimittaus. Mahdollisena ”kokopuumenetelmänä” on tarkasteltu aktivointianalyysin käyttöä myös kosteuden määrityksessä. Hakkeen kosteuden mittauksen osalta on todettu, että infrapunamittaus on hy-vin kilpailukyinen, jos prosessista löytyy paikka, jossa kosteus on mahdollisimman homogeenisesti ja-kautunut hakepalassa ja -massassa sekä nir-mittauksen tunkeutuvuutta ja algoritmeja kehitetään yleis-käyttöisemmiksi. Tämä voidaan paremmin toteuttaa yhdistelmäratkaisujen kautta, jolloin saadaan tar-kempi mittaustulos ja laajempi käytettävyys eri oloissa. Menetelmä voi perustua pintamittaustyyppisen mittauksen (esim. ir, impedanssi) korjaamiseen läpäisevillä mittausmenetelmillä. Tällöin nir -mittaus to-teutetaan useammilla aallonpituuksilla ja selkeällä, yksinkertaisella algoritmilla sekä fokusoitu gam-masäteily pienienergisellä pitkäikäisellä radioisotoopilla, jonka lineaarinen vaimennus mitataan. Lisäksi tarvitaan hakepatjan pintamittaus. Tuloksena yhdistelmämittauksesta saadaan kosteuden lisäksi hakkeen tiheys. Vastaava yhdistäminen on mahdollista myös impedanssimittauksen ja muidenkin sähköisten mit-tausten kanssa.
  Translated title of the contributionContinuous moisture measurement of wood
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)28 - 33
  Number of pages6
  JournalPaperi ja puu
  Volume90
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeA1 Journal article-refereed

  Keywords

  • wood
  • timber
  • moisture
  • moisture measurement
  • moisture meters

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Continuous moisture measurement of wood'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this