Puupolttoaineisiin kytkeytyvän liiketoiminnan kuvaaminen

Heikki Laitinen, Tapio Ranta

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa selvitetään puupolttoaineiden liiketoimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Liiketoiminnan nykytilan sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien kuvaaminen on nähty tärkeäksi liiketoiminnan kehittämisen kannalta puupolttoaineiden käytön kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Puupolttoaineen liiketoimintaan kuuluvat osapuolet ovat energiapuun tuottajat ja myyjät, polttoaineiden välittäjäorganisaatiot, jotka mahdollisesti jalostavat polttoainetta loppukäyttäjille sopivampaan muotoon, sekä puupolttoaineiden loppukäyttäjät. Näitä liiketoiminnan sidosryhmiä ja niiden välisiä vaikutussuhteita pyritään kuvaamaan erityisesti puupolttoaineiden hankinta- ja käyttöpotentiaalien esittämisen yhteydessä. Puupolttoaineiden liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa myös monia ulkoisia tekijöitä, kuten valtiovallan toimenpiteet, kilpailevien polttoaineiden hintakehitys, teknologinen kehitys puupolttoaineiden hankintaketjujen kohdalla ja energian tuotantotekniikassa sekä infrastruktuuri. Ulkoisten tekijöiden vaikutus voidaan ottaa huomioon taustaolettamuksina erilaisille vaihtoehtoisille puupolttoaineen käyttöskenaarioille. Vaihtoehtoisten skenaarioiden muodostamisessa on mielekästä tehdä puupolttoaineiden liiketoiminnasta SWOT-analyysi, jossa tarkastellaan liiketoiminnan nykytilannetta ja tulevaisuutta yhdessä. SWOT-analyysin tuloksena saadaan vaihtoehtoisia kasvuskenaarioita, joiden taustalla on erilaisia kehityskulkuja puupolttoaineen liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden kohdalla. Maltilliset kasvuennusteet perustuvat nykyisiin energiapuun hankinta- ja energian tuotantoratkaisuihin. Suuremmat kasvuennusteet edellyttävät kokonaan uusia ratkaisuja erityisesti puupohjaisen energian tuotannossa sekä myöskin intensiivistä teknistaloudellista kehitystyötä puupolttoaineen hankintaratkaisuissa. Teknologisella kehitystyöllä saavutettu kilpailukyky on luonnollisesti kestävämpää kuin energiapoliittisin toimenpitein aikaansaatu, ja on edellytys puupohjaisen energian merkittävämmälle kasvulle.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages61
ISBN (Print)951-38-4841-8
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1686
ISSN1235-0605

Keywords

  • fuels
  • solid fuels
  • production
  • delivery utilization
  • wood fuels
  • energy policy
  • taxes
  • legislation
  • planning

Cite this