Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät: Haastattelututkimus

Translated title of the contribution: Future trends of wood construction: Interviews

Appu Haapio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Puun käytön lisäämiselle rakentamisessa on useita syitä. Suomessa on merkittävät metsävarat, hakkuumääriä olisi mahdollista kasvattaa kestävästi. Puu on ekologinen raaka-aine ja ainoa teollisesti merkittävä rakentamisessa käytettävä uusiutuva luonnonvara. Myös metsäteollisuuden rakennemuutos puoltaa puurakentamisen edistämistä. Alan on uusiuduttava vähenevän paperiteollisuuden myötä. Perinteisen massateollisuuden rinnalle on kehitettävä uusia poikkitieteellisiä ja -teknologisia tuoteinnovaatioita. Tämä julkaisu liittyy VTT:n WinC - Wood in Construction -projektiin, jonka tarkoituksena oli kartoittaa puurakentamisen tulevaisuuden näkymiä. Julkaisun pääpaino on haastattelututkimustulosten esittelyssä ja analysoinnissa. Haastattelututkimus toteutettiin nettikyselyn avulla. Kysely lähetettiin 162 asiantuntijalle. He olivat eritaustaisia: puurakentamisen parissa, kilpailevilla tahoilla ja materiaalin suhteen neutraaleilla tahoilla työskenteleviä asiantuntijoita. Korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen on panostettava. Puukerrostalorakentaminen edellyttää valmiimpia tuotteita ja tuoteratkaisuja. Rakennusliikkeillä on oltava riittävästi valinnanvaraa. Uudentyyppisille, esivalmistetuille rakenneratkaisulle on kysyntää markkinoilla. Kasvupotentiaalia on puun ja muiden materiaalien parhaat ominaisuudet yhdistävissä hybrideissä sekä erilaisissa eristeratkaisuissa. Puurakentamisen on löydettävä menestyksen avaimet työmaa-ajan lyhentymisestä sekä toimituksen jälkeisestä häiriövapaudesta niin uudisrakentamisen kuin korjausrakentamisen puolella. Puurakentamisen osaamista on vahvistettava koko rakentamisen arvoketjussa. Uusille rakentamisen innovaatioille ja tehokkaammille rakentamisen järjestelmille on tarvetta. Vaikka puurakentamiseen ja puun käytön edistämiseen suunnattuja ohjelmia on viime vuosina ollut useampia, ne eivät käytännössä ole edistäneet tutkimusta. Puututkimuksen resurssit ovat liian hajallaan. Tutkimustulosten vieminen käytäntöön ja muuttaminen rahaksi on hidasta. Ala tarvitsee rohkeita veturiyrityksiä, yhteistyötä ja laaja-alaista verkostoitumista.
Translated title of the contributionFuture trends of wood construction: Interviews
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages58
ISBN (Electronic)978-951-38-8076-7
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number141
ISSN2242-1211

Keywords

  • wood
  • construction
  • wood industry
  • roadmap

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Future trends of wood construction: Interviews'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this