Puurakenteiden palonkestävyys: Suomalaisten ja neuvostoliittolaisten asiantuntijoiden esitelmät Tbilisissä 29.9.-4.10.1980 pidetyssä symposiumissa

Translated title of the contribution: Fire resistance of wood structures

VTT

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Abstract

Suomen ja Neuvostoliiton välinen puurakenteiden palonkestävyyttä koskeva tieteellis teknillinen yhteistyö aloitettiin vuonna 1977. Sovitun yhteistyöohjelman mukaisesti tutkimukset suoritettiin päämääränä käyttää molempien maiden tutkimusresursseja mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Yhteistyöohjelman mukaisesti suoritettujen teoreettisten ja kokeellisten tutkimusten tuloksena on saatu paljon tietoja puurakenteiden palonkestavyydestä. Tarkoituksena tehda yhteenveto kolmivuotisen tutkimusyhteistyön tuloksista ja tiedottaa näistä laajemmin päätettiin pitää neuvostoliittolais-suomalainen symposiumi puurakenteiden palonkestävyydestä syyskuussa 1980 Tbilisissä. Palonkestävyyskysymysten ratkaisuihin sisältyy paljon käytännöllistä merkitystä. Tästä syystä päätettiin laajentaa keskustelujen aluetta ja ottaa symposiumin osanottajiksi myös aiheen mukaisen yhteistyön ulkopuolelta tutkijoita ja insinöörejä, jotka työskentelevät näiden kysymysten parissa. Keskusteltavat kysymykset jakautuvat kolmen ryhmään. 1. Liimapuurakenteet.Palonkestävyys ja normituskysymykset. 2.Kokeelliset tutkimukset liimapuurakenteiden palonkestävyydestä. 3.Puun ja puurakenteiden palosuojausmenetelmät. Tämä julkaisu sisältää symposiumin esitelmät ja on samalla suoritetun tutkimusyhteistyön loppuraportti. Suomessa tutkimukset suoritettiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen palotekniikan laboratoriossa ja puulaboratoriossa palotekniikan laboratorion johtajan, professori C. Holmin johdolla. Tutkimuksen johtamiseen ja suorittamiseen osallistuivat puulaboratorion johtaja, professori O. Liiri, Teknillisen korkeakoulun professori P. Vahakallio, Sisäasiainministeriön rakennusteknillisen toimiston toimistopäällikkö, yli insinööri E. Mononen, tehtaan johtaja, metsäneuvos R. Mäkeläinen Suomen Liimapuuyhdistyksen edustajana. Tutkimuksen projektipäällikkönä toimi tekniikan lisensiaatti P. Kallioniemi sisäasiainministeriön rakennusteknillisestä toimistosta, Neuvostoliitossa aiheen mukaiset tutkimukset suoritettiin SNTL:n rakennusalan valtionkomitean (GOSSTROI) Rakenteiden tieteellisessä keskustutkimusinstituutissa (TQNIISK) ja Teollisuusrakennudten tieteellisedsä keskustutkimusinstituutissa (TsNIIPromzdanij) seka SNTL:n sisäasiainministeriön valtakunnallisessa paloturvallisuuden tieteellisessä tutkimusinstituutissa (VNIIPO). Tutkimustyön johtamiseen ja suorittamiseen ottivat osaa: teknillisten tieteiden kandidaatti, SNTL:n GOSSTROIn rakennusten ja rakenteiden teoreettisten tieteellisten tutkimus ten osaston johtaja A.U. Zamarajsv, SNTL:n GOSSTROIn rakennusten suunnittelunormien alaosaston yli-insinööri I.I. Krupnitskaja, tekniikan tohtori, TsNIISKin keveiden rakenteiden ja materiaalien palonkestävyyden laboratorion johtaja I.G. Romanenkov, teknillisten tieteiden kandidaatti, TsNIISKin keveiden rakenteiden ja materiaalien laboratorion erikoistutkija G.M. Kirpitsenkov, TsNIIPromzdanij:n puu ja metallirakenteiden osaston johtaja V.I. Matvejev ja palosuojauksen osaston johtava asiantuntija E.S. Giller, VNIIPOn laboratorionjohtaja, teknillisten tieteiden kandidaatti S.V. Davidov, erikoistutkija V.S. Haritonov ja erikoistutkija N.F. Gavrikov.
Translated title of the contributionFire resistance of wood structures
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages297
ISBN (Print)951-38-1051-8
Publication statusPublished - 1980
MoE publication typeC2 Edited books
EventPuurakenteiden palonkestävyys: Suomalaisten ja neuvostoliittolaisten asiantuntijoiden esitelmät Tbilisissä 29.9. - 4.10.1980 pidetyssä symposiumissa - Tbilisi, Georgia
Duration: 29 Sept 19804 Oct 1980

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number9
ISSN0357-9387

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Fire resistance of wood structures: Suomalaisten ja neuvostoliittolaisten asiantuntijoiden esitelmät Tbilisissä 29.9.-4.10.1980 pidetyssä symposiumissa'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this