Puutaloteollisuuden tuotteiden tekniset viennin esteet

Jouni Maaranto, Urho Saarelainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puutaloteollisuuden tuotteiden teknisiä viennin esteitä ja niiden poistamiseksi tehtyjä järjestelyjä. Lisäksi tutkittiin valituista kohdemaista - Iso-Britannia, Ranska, Saksan liittotasavalta ja Norja - niiden puuelementeille ja muille rakennuskomponenteille asettamat vaatimukset hyväksyttämisen osalta. Kaupan teknisiksi esteiksi ymmärretään ne viranomaisten toimet, joilla pyritään rajoittamaan tuontia ja suojaamaan paikallisia valmistajia teknisiä määräyksiä, standardeja ja suosituksia hyväksi käyttäen. Esteiden poistamiseksi on olemassa erilaisia järjestelyitä kuten standardisoinnin yhtenäistäminen ja tarkastusten vastavuoroinen hyväksyminen. Kansainvälisellä tasolla yhtenäisiä standardeja tekee International Organization for Standardization (ISO). Euroopan tärkein standardisointijärjestö on CEN (Comité Européen de Normalisation). CENiin kuuluvat sekä EY:n että EFTAn jäsenmaat. Pohjoismaista yhteistyötä johtaa Pohjoismaiden rakermusalan keskusviranomaisten yhteistyöelin, Nordiska kommittén för byggbestämmelser (NKB). Lisäksi Pohjoismaiden yhteistyöorganisaationa on NORDTEST, jonka tehtävänä on teknisten testausmenetelmien kehittäminen ja yhdistäminen Pohjoismaiden välillä. Valituista kohdemaista selvitettiin lisäksi niiden puuelementeille ja muille rakennuskomponenteille asettamat tyyppihyväksyntävaatimukset. Eri maiden käytännöt selvitettiin tutustumalla kohdemaiden hyväksyntää myöntäviin tutkimuslaitoksiin. Eri maiden tyyppihyväksyntäkäytännöt poikkeavat toisistaan melko huomattavasti. Länsi-Saksan tyyppihyväksyntämenetelmät ovat olleet perinteisesti kaikkein vaativimmat, kun taas Ranskassa ei varsinaista pakollista tyyppihyväksyntää ole olemassa. Vuoden 1987 aikana kuitenkin myös Norjassa ja Ranskassa on esitelty uudet tyyppihyväksyntämenettelyt, jotka usein pelkästään jo rahoituksen turvaamiseksi on hankittava. Isossa Britanniassa valmistajalla on sen sijaan useita eri mahdollisuuksia hankkia hyväksyntä mm. kohteen laadun ja vakuutusten mukaan. Lisäksi eri maissa tulee ottaa huomioon, että virallisesta käytännöstä poiketaan rakennuspaikan mukaan. Tämä pätee erityisesti Länsi-Saksassa, jossa perinteisesti pohjoisessa rakennusmääräysten noudattaminen on vapaamielisempää kuin eteläosassa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin jonkin verran myös muita viennissä kohdattuja ongelmia, kuten vientikumppanin valintaa sekä kustannuksiin ja reklamaatioihin liittyviä ongelmia. Lisäksi on pyritty esittelemään vientimahdollisuuksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages128
ISBN (Print)951-38-3432-8
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number977
ISSN0358-5085

Keywords

  • timber
  • timber structures
  • wood industry
  • wood products
  • carpentry
  • small houses
  • commerce
  • construction industry
  • export
  • components

Cite this