PVC:n ja pehmittimien merkitys päästölähteenä

Kristina Saarela, Kirsi Villberg, Helena Järnström

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Yli puolet sisäilman VOC-yhdisteistä on peräisin eri materiaaleista. Erityisesti synteettiset lattiamateriaalit ovat olleet mielenkiinnon kohteena koska ne muodostavat suuren osan huoneen emittoivista pinta-aloista. Tällöin korostuu vähäpäästöisten materiaalien käyttö, jolla minimoidaan huoneilmaan tulevat sisäilmaan haihtuvat yhdisteet. Vähäpäästöisissä, luokitelluissakin materiaaleissa ongelmana voivat kuitenkin olla nk. puolihaihtuvat yhdisteet (SVOC- semi volatile organic compounds), kuten ftalaatit ja muut PVC:ssä käytetyt lisäaineet. Aiemmin ei SVOC-yhdisteitä, eli TVOC-arvon ulkopuolella esiintyviä yhdisteitä Rakennusmateriaalien päästöluokituksessa huomioitu /1/. VTT on ollut mukana kehittämässä kansainvälisessä yhteistyössä standardia ISO/DIS 16000- 6: "Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID", jonka mukaan TVOC-arvon ulkopuoliset yhdisteet, joihin pehmittimetkin kuuluvat, tulee raportoida erikseen /2/. EU:ssa erillistä standardia SVOC-yhdisteiden sisäilmapitoisuuksien mittaamisen ei toistaiseksi ole olemassa, mutta Japanissa on kehitteillä standardi, jota tarjotaan ISO-standardiksi. Ongelmana SVOC-yhdisteiden analysoinnissa on niiden heikompi haihtuvuus; ne esiintyvät huoneilmassa sekä kaasumaisessa muodossa että osittain myös hiukkasiin, lähinnä huonepölyyn, sitoutuneena.
Original languageFinnish
JournalYmpäristö ja Terveys
Issue number8
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeD1 Article in a trade journal

Cite this