Pyrolyysin potentiaali jätemuovin käsittelymenetelmänä: Ympäristökuormitukset ja kustannusvaikutukset

Translated title of the contribution: Pyrolysis as a method to treat plastic waste: Environmental loads and cost effects

Henna Punkkinen, Nea Teerioja, Elina Merta, Katja Moliis, Ulla-Maija Mroueh, Markku Ollikainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa käsitellään muovijätteen tertiäärisen kierrätyksen mahdollisuuksia ja erityisesti rumpupyrolyysimenetelmän potentiaalia kehittyä varteenotettavaksi sekalaisen muovijätteen kierrätysmenetelmäksi sen ympäristökuormitukset ja kustannusvaikutukset huomioiden. Tarkastelua varten muovia ja puuta sisältävälle jätevirralle muodostettiin kaksi vertailtavaa konseptia, joista toinen perustui muovin rumpupyrolyysiin sekä puun energiahyödyntämiseen ja toinen puolestaan koko tarkastellun jätevirran energiahyödyntämiseen. Ympäristökuormituksista laskennassa huomioitiin kasvihuonekaasut, rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaspäästöt. Tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, ettei muovin pyrolyysi ja puun poltto paperitehtaan kattilassa kannata saman jätevirran energiahyödyntämiseen verrattuna. Tulokset ovat kuitenkin varsin epävarmoja muiden kuin kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Tarkastelussa ei voitu huomioida pyrolyysin tuotteena syntyvän muoviöljyn käyttöä, koska muoviöljyn käytön päästöjä ei tunnettu. Alustavasti on kuitenkin arvioitu tuotetun muoviöljyn mahdollista soveltuvuutta korvaamaan raskasta polttoöljyä. Lopullisen soveltuvuuden ja kysynnän selvittämiseksi tulisi suorittaa käytännön koeajoja muovijätteellä. Kustannustarkastelun perusteella muovin pyrolysointi ei yllä yhteiskunnallisesti yhtä suureen kannattavuuteen kuin teollisuusalueella sijaitseva energiantuotantolaitos. Muovin pyrolysointi ohitti kuitenkin kannattavuudessaan yhdyskunta-alueella sijaitsevat energiantuotantolaitokset, mikä kertoo oletetun sijainnin suuren vaikutuksen tuloksiin. Yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna pyrolyysilaitoksen voidaan katsoa olevan kilpailukykyinen vaihtoehto energiantuotantolaitoksille etenkin sellaisilla alueilla, joissa energiantuotantolaitosten tuottamalle lämmölle ei ole tasaisesti jatkuvaa kysyntää. Pyrolyysilaitoksen liiketaloudellinen kannattavuus sen sijaan jäi kannattavuuden rajamaille ja selkeästi heikommaksi kuin teollisuusalueen energiantuotantolaitoksilla.
Translated title of the contributionPyrolysis as a method to treat plastic waste: Environmental loads and cost effects
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages99
ISBN (Electronic)978-951-38-7518-3
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Working Papers
Number176

Keywords

  • plastic waste
  • rotary kiln pyrolysis
  • incineration
  • environmental loads
  • cost effects

Fingerprint Dive into the research topics of 'Pyrolysis as a method to treat plastic waste: Environmental loads and cost effects'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this