Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden hallinta

Translated title of the contribution: Quality management of contaminated soil remediation project

Ulla-Maija Mroueh, Pasi Vahanne, Paula Eskola, Antti Pasanen, Margareta Wahlström, Esa Mäkelä, Rainer Laaksonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämän raportin tavoitteena on toimia perusohjeena hyvästä kunnostuskäytännöstä tavanomaisimmille pilaantuneiden maiden kunnostusmenetelmille. Ohje kattaa seuraavat menetelmät: huokoskaasukäsittely, kompostointi, termodesorptio, pesu, stabilointi ja eristerakenteet. Yleisiä toimintaperiaatteita, kuten lainsäädännön vaatimukset, osapuolten tehtävät ja pätevyysvaatimukset, näytteenotto sekä suunnitteluasiakirjat ja raportointi, käsitellään erillisessä osassa. Myös kunnostuksille yhteisiä työvaiheita, joita ovat kaivu, kuljetukset, välivarastointi, hyötykäyttö ja kaatopaikkasijoitus kuvataan erikseen. Raportissa esitetään kullekin menetelmälle merkittävimmät erityyppisten haitta-aineiden käsittelyssä huomioon otettavat seikat, menetelmien rajoitukset ja soveltuvimmat ennakkotutkimusmenetelmät. Myös ympäristövaikutusten ja työturvallisuusriskien hallintatoimenpiteitä käsitellään. Työn aikaisen laadunvalvonnan helpottamiseksi esitetään suosituksia laadunvalvonnan koemenetelmistä, valvottavista ominaisuuksista, näytteenotosta ja laadunvalvontatulosten dokumentoinnista. Lisäksi esitetään suosituksia lopputuloksen arvioinnissa huomioon otettavista ja raportoitavista seikoista sekä lopputuloksen hyväksyttävyyden arvioinnin periaatteista.
Translated title of the contributionQuality management of contaminated soil remediation project
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages380
ISBN (Electronic)951-38-6469-3
ISBN (Print)951-38-6468-5
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2245
ISSN1235-0605

Keywords

 • contaminated soil
 • remediation
 • quality control
 • safety
 • excavation
 • transport
 • stabilizing
 • thermal desorption
 • purification
 • composting
 • ympäristönsuojelu

Fingerprint Dive into the research topics of 'Quality management of contaminated soil remediation project'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this