Räjähdyspaine ilmassa ja sen eteneminen rakennusten sisään

Matti Vuorio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa tutkitaan massaräjähdysvaarallisten aineiden varaston räjähdyksessä syntyvää painepulssia. Ensin seurataan paineen etenemistä ja vaimenemista ilmakehässä, sitten sen tunkeutumista rakennuksessa olevista aukoista sisätiloihin. Pulssin etenemisvaiheesta ilmakehässä tarkastellaan sekä paineen että sen keston ja impulssin skaalausta räjähdysenergian ja etäisyyden funktiona. Edelleen tarkastellaan vallien antamaa suojavaikutusta sekä verrataan ilma- ja pintaräjähdyksien voimakkuuksia. Rakennusten sisälle tunkeutuvaa painetta tarkastellaan kolmessa vaiheessa: ensimmäiseksi saapuvaa paineshokkia, sen jälkeen seinässä olevaan aukkoon muodostuvaa suihkuvirtausta ja lopulta tuon virtauksen aiheuttamaa huoneen "täyttymistä" ja vastaavaa paineen vähittäistä kohoamista. Paineshokki lasketaan akustisella approksimaatiolla, jolloin se leviää tasaisesti kaikkiin suuntiin. Suihkuvirtaus käsitellen kokoonpuristuvan ideaalikaasun hydrodynaamisia yhtälöitä käyttäen. Huoneen täyttymisen yhtälöt on ratkaistava numeerisesti kussakin tapauksessa erikseen, joskin julkaisussa annetaan myös lauseke, jolla täyttymiseen kuluva aika voidaan likimääräisesti laskea huonetilavuuden ja ikkuna-aukkojen pinta-alan perusteella. Lopuksi pohditaan lyhyesti hitaan paineennousun vaarallisuutta tai vaarattomuutta korvan rumpukalvolle.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages43
ISBN (Print)951-38-1353-3
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number51
ISSN0358-5077

Cite this