Röntgentutkimusten tekninen laadunohjaus: Osa 3. Mittaukset

Elias Verkasalo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Röntgentutkimusten tekniseen laatuun on alettu kiinnittää sairaaloissa viime aikoina enenevää huomiota. Laatukysymykset on edullista hoitaa alueellisena tai paikallisena kokonaistoimintana. Tätä varten tarvitaan laatujärjestelmä, laadunohjausmenetelmä, välineet ja organisaatio. Maamme terveydenhuoltoverkoston käyttöön tarkoitettu röntgentutkimusten tekninen laadunohjausjärjestelmä kehitettiin projektityönä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sairaalatekniikan laboratoriossa. Järjestelmä on rakenteeltaan porrastettu ja tarkoitettu terveydenhoitolaitosten ja erityisesti keskussairaalapiirien käyttöön lääkintöhallituksen yleiskirjeen nro 1619 asettamien velvoitteiden täyttymiseksi. Tavoitteena on röntgenkuvien teknisen laadun kohottaminen diagnoosien osuvuuden parantamiseksi, säteilyrasituksen vähentäminen, käyttöturvallisuuden parantaminen sekä materiaali- ja käyttökustannusten pienentäminen. Kehitetyn laadunohjausjärjestelmän kuvaus on laadittu sen sisältöä ja käyttöä silmällä pitäen neljänä osana. Kolmannessa osassa käsitellään keskussairaalan teknisen osaston tekemissä tai valvomissa laatuteknisissä mittauksissa tarvittavat mittauslaitteet, mittausohjeet sekä kuvataan keskussairaalapiirin teknistä laadunohjaustoimintaa ja siihen liittyviä erilliskysymyksiä. Julkaisu on tiivistetty ja selkeä apuväline, jota voidaan hyödyntää keskussairaalapiirien röntgenteknistä kokonaislaadunohjaustoimintaa käynnistettäessä. Koska laadunohjaustoimintaan osallistuvilta henkilöiltä edellytetään vastaavaa röntgenlaatuteknistä koulutusta ja sähköisiä mittauksia tekeviltä myös röntgenmittausteknistä pätevyyttä, on julkaisusta tarkoitettu lähinnä röntgenteknisen laadunohjausjärjestelmän mittaustekninen sovellusopas.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages100
ISBN (Print)951-38-1580-3
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number117
ISSN0358-5077

Cite this