Raaka-aineiden ja työstöparametrien vaikutus EPS-solumuovin ominaisuuksiin

Translated title of the contribution: The effects of raw materials and process parameters on properties of cellular polystyrene (EPS)

Erkki Kokko, Timo Mähönen, Liisa Rautiainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tavoitteena oli selvittää EPS-eristeiden valmistuksen parametrien vaikutusta eristeiden kosteuden absorptioon ja lujuusominaisuuksiin. Näytteeksi tuotettiin tiheydeltään erilaisia eristeitä, joiden valmistuksessa muuttujia olivat valmistusmenetelmä, prosessin parametrit ja raaka-aine. Näytteiden hygrotermisiä ja lujuusominaisuuksia tutkittiin laboratorio-oloissa. Myös rakennusten routaeristeenä olleita kenttänäytteitä mitattiin. Kosteuden absorptioon vesiupotuksessa vaikuttivat olennaisesti valmistusmenetelmä ja raaka-aine. Myös blokipaineella oli merkitystä. Kosteuspitoisuuden ja lämmönjohtavuuden korrelaatio määritettiin erikseen sulalle ja jäätyneelle tapaukselle. Epälineaarinen riippuvuus alueella kosteuspitoisuus 0-3 % tilavuudesta viittaa lämmönsiirron säteilykomponentin vaimentumiseen kosteuden vaikutuksesta. Kuivan eristeen lämmönjohtavuuden lämpötilariippuvuus muuttui olennaisesti tiheyden muuttuessa. Ilmanläpäisevyys on säädeltävissä työstöparametreilla. Vesihöyryn- ja ilmanläpäisevyyden välillä todettiin riippuvuus. Tiheys, johon myös valmistuksen parametrit vaikuttavat, oli tärkein puristus- ja taivutuslujuuteen vaikuttanut tekijä. Eristeiden huokosrakenne kesti hyvin 10 kk kestäneen 120 syklin sulamis-jäätymisrasituksen, jossa kosteuden absorptio jäi pienemmäksi kuin lyhytaikaisessa (28 vrk) upotuskokeessa. Kenttänäytteiden "in sisu" -kosteus oli 0,5-5 % tilavuudesta ja riippui enemmän kosteusoloista käyttökohteessa kuin eristeen ominaisuuksista. Tulosten mukaan on mahdollista valmistaa ominaisuuksiltaan tarkoin spesifioituja erikoistuotteita edellyttäen, että raaka-aine- ja työstöparametrien vaikutus hallitaan ja yrityksen laadunvarmennus toimii tarkoituksenmukaisesti.
Translated title of the contributionThe effects of raw materials and process parameters on properties of cellular polystyrene (EPS)
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages46
ISBN (Print)951-38-4013-1
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1280
ISSN0358-5085

Keywords

 • polystyrene
 • EPS
 • construction materials
 • properties
 • analyzing
 • plastics
 • manufacturing
 • process control
 • raw materials
 • insulation
 • moisture
 • mechanical properties
 • methods
 • density (number/volume)
 • thermal conductivity

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The effects of raw materials and process parameters on properties of cellular polystyrene (EPS)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this