Radioaktiivisesta laskeumasta ravinnon kautta aiheutuvien säteilyannosten arviointi

Rhea Kakko, Jouni Partanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Radioaktiivisten aineiden ilmaan tapahtuvat päästöt voivat aiheuttaa säteilyannoksia useita altistusteitä pitkin. Tärkeimmät näistä ovat radioaktiivisesta pilvestä ja laskeumasta tuleva ulkoinen säteily sekä radioaktiivisen ilman hengittämisestä ja saastuneen ravinnon nauttimisesta aiheutuva sisäinen altistus. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ydinvoimatekniikan laboratoriossa on kehitetty tietokoneohjelma ARANO (Assessment of Risks of Accidents and Normal Operation), jonka avulla arvioidaan radioaktiivisten päästöjen aiheuttamia säteilyannoksia ja niistä väestölle koituvia terveysvaikutuksia ja taloudellisia menetyksiä. Tässä julkaisussa esitellään ARANO-ohjelman nautinta-annosmalli ASTRID, jota käytetään ravinnon mukana tulevan aktiivisuuden aiheuttaman sisäisen säteilyannoksen laskentaan. Kehitetyn nautinta-annosmallin lähtökohtana on ollut Englannissa vastaavaan käyttöön suunniteltu FOOD-MARC-malli. AGRID-malliin on kuitenkin otettu mukaan myös joitakin täysin uusia piirteitä. Nautinta-annoksen suuruuden riippuminen vuodenajasta, jolloin päästö tapahtuu, on tärkein näistä uusista piirteistä etenkin sovellettuna Pohjoismaihin. AGRID-mallissa tarkastellaan viittä aktiivisuuden kulkeutumistietä ihmiseen: vihannekset, vilja, juurekset, maito ja naudan liha. Kullakin käsiteltävällä annostiellä voidaan määritää elinten myöhäisvaikutusherkkyydellä painotettu efektiivinen annos sekä maitoannostiellä myös kilpirauhasannos. Saastuneen ravinnon aiheuttamien säteilyannoksien merkitystä radioaktiivisuuspäästön kokonaisannoksessa on tarkasteltu joidenkin esimerkkiajojen avulla. Yleensä nautinta-annosreitti osoittautui tärkeäksi. Varsinkin pienien päästöjen tapauksissa, jotka eivät johda minkäänlaisiin annoksen rajoitustoimiin, ravinnon mukana tuleva annos voi olla jopa kolme neljäsosaa väestön kymmenien vuosien kuluessa saamasta kokonaisannoksesta. Suurien onnettomuuksien päästöissä väestölle kertyvää nautinta-annosta pienennettäisiin saastuneiden viljelysmaiden tuotteille asetettavilla käyttörajoituksilla. Nämä toimenpiteet johtavat kuitenkin huomattaviin taloudellisiin menetyksiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages62
ISBN (Print)951-38-2109-9
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number292
ISSN1235-0613

Keywords

  • radioactive wastes
  • radiation dosage
  • food

Cite this