Raekoko ja jyrsimen tehontarve turpeen jyrsinnässä

Arvo Leinonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työn pohjana olevan tutkimuksen tavoitteena oli kasvattaa jyrsöksen keskimääräistä raekokoa nykyisestä 5 mm:stä 15 mm:iin kasvattamatta jyrsimen tehontarvetta tutkimalla nykyisiä ja käytössä olevia jyrsimen terämalleja sekä kehittämällä aivan uusia terämalleja. Tavoitteen saavuttamisella tehostetaan turpeen kuivumista vähintään 20 % sekä kasvatetaan näin hehtaarisaantoa ja vähennetään tuotantokustannuksia. Tutkimus tehtiin laboratoriossa jyrsinsimulaattorilla. Tutkitut jyrsintyypit olivat jo aikaisemmin tuotantokäytössä olleet pyörivät piikki- ja ruuvijyrsimet sekä uudet latta- ja raejyrsimet. Kokeet tehtiin keskinkertaisesti ja hyvin maatuneilla sara- ja sararahkaturpeilla. Koesuunnitelmat tehtiin koesuunnitteluohjelmalla, ja tulokset on analysoitu monimuuttujamenetelmällä. Tutkimuksessa on laadittu neljälle eri jyrsintyypille ja turvelajille mallit, joissa on esitetty, millä tavoin jyrsös- ja ajoparametrit vaikuttavat jyrsöksen keskimääräiseen raekokoon ja jyrsimen tehontarpeeseen. Jyrsimen tehontarve käsittää varsinaiseen jyrsintään eli lastun irrotukseen ja heittämiseen kuluvan tehon. Jyrsöksen keskimääräinen raekoko suurenee pääsääntöisesti kaikilla jyrsimillä ja turvelaaduilla, kun jyrsintäsyvyys, jyrsintäkosteus ja jyrsimen ajonopeus kasvavat ja kun jäännösjyrsöksen määrä ja jyrsinrummun pyörimisnopeus pienenevät. Jyrsimen tehontarve suurenee, kun jyrsimen ajonopeus, jyrsinrummun kierrosnopeus, jäännösjyrsöksen määrä ja jyr- sintäsyvyys kasvavat. Tavoitetta ei saavutettu täysin. Parhaiten tavoite neljällä tutkitulla turvelaadulla saavutettiin latta- ja ruuvijyrsimellä. Jyrsöksen 14 mm:n keskimääräinen raekoko saavutettiin lattajyrsimellä keskinkertaisesti maatuneilla sara- ja sararahkaturpeilla ja hyvin maatuneella saraturpeella. Ruuvijyrsimellä yli 15 mm:n raekoko saavutettiin keskinkertaisesti ja hyvin maatuneilla sararahkaturpeilla . Lattajyrsimen tehontarve on pienin eli lähes samansuuruinen kuin käytössä olevan piikkijyrsimen tehontarve, mutta ruuvijyrsimen tehontarve on suurempi kuin latta- tai piikkijyrsimen. Kokonaisuutena, kun otetaan huomioon raekoko, tehontarve ja jyrsimen huollon vaatimukset, paras jyrsin on lattajyrsin. Lattajyrsimellä aikaan saatavaa keskimääräistä raekokoa voidaan kasvattaa ja raekokojakaumaa ja tehontarvetta pienentää vähentämällä jyrsinrummun pyörimisnopeutta ja pienentämällä halkaisijaa. Lattajyrsintä voidaan myös edelleen kehittää, jotta tavoitteena oleva raekoko saavutetaan kaikilla turvelaaduilla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages139
ISBN (Print)951-38-4127-8
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number779
ISSN1235-0613

Cite this