Raideliikennemelun laskentamallin parametrit

Translated title of the contribution: Parameters of the rail traffic noise prediction method

Raimo Eurasto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Yhteispohjoismainen raideliikennemelun laskentamalli julkaistiin Suomessa vuonna 1986. Laskentamallissa junan meluemissiota kuvaava ns. lähtöarvo perustuu lukuisiin Norjassa ja Tanskassa tehtyihin mittauksiin sekä muissa maissa käytettyihin laskentamalleihin. Koska lähtöarvo riippuu junan tyypistä, Suomen junakalustolle tehtiin ennen laskentamallin julkaisemista tarkistusmittauksia. Näiden perusteella saatiin junatyyppikorjaukset yleisimmille Suomessa käytetyille junatyypeille. Vuonna 1993 VTT suoritti suuren joukon junien ohiajojen aiheuttaman melun mittauksia. Mittausaineistoon perustuen tutkimuksessa määritettiin yhteispohjoismaisen raideliikennemelun laskentamallin junaan ja rataan liittyvät parametrit sekä ekvivalentti- että enimmäistasolle noin 350 junan ohiajon mittaustulosten perusteella. Tarkasteltavat parametrit ovat nopeuskorjaus, junatyyppikorjaus, pituuskorjaus sekä uutena mahdollisena korjauksena kiskokorjaus. Tämän lisäksi tutkittiin, miten Suomessa käytössä olevat junat on jaoteltava eri ryhmiin, jotta laskentamallin joustava käyttö olisi mahdollista. Mittausaineiston perusteella todettiin, että junan käyttämä raide vaikuttaa junan meluemissioon niin paljon, että laskentamalliin tulisi lisätä tämä huomioon ottava korjaus. Tutkimuksessa määritettiin alustavat kiskokorjaukset mittauksissa käytetyille raiteille ja näiden perusteella muodostettiin hyväkuntoista raidetta vastaavat junatyyppikorjaukset nykyisin Suomessa yleisesti käytössä oleville junatyypeille. Laskentamallissa käytettyjä parametrejä verrattiin mittausaineiston perusteella määritettyihin vastaaviin parametreihin ja todettiin, että junan aiheuttaman melun nopeusriippuvuutta kuvaava ns. nopeuskorjaus on laskentamallia jonkin verran pienemmällä nopeusalueella vain hieman laskentamallista poikkeava. Pituuskorjaus on puolestaan mittausaineistoon perustuen lähes yhtäpitävä laskentamallin kanssa. Suomessa käytössä olevat sähköjunatyypit jaettiin kolmeen ryhmään siten, että jokaiseen ryhmään kuluvia junia voidaan laskentamallissa tarkastella melun kannalta samalla tavalla. Tutkimukseen eivät sisälly dieseljunat.
Translated title of the contributionParameters of the rail traffic noise prediction method
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages36
ISBN (Print)951-38-4873-6
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1718
ISSN1235-0605

Keywords

  • noise (sound)
  • railroads
  • mathematical models
  • computation
  • calculation
  • methods
  • trains
  • measurement
  • railroad tracks

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Parameters of the rail traffic noise prediction method'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this