Rakebus 2019 -projektin vuosiraportti

Research output: Book/ReportReport

61 Downloads (Pure)

Abstract

Rakebus 2019 -projekti on jatkumoa Helsingin seudun liikenteen (HSL) VTT:ltä tilaamille kaupunkibussien suorituskykyarvioinneille. Projektin tavoitteena oli suorittaa alustadynamometrillä HSL:n tilaaman liikenteen piirissä oleville kaupunkibusseille päästömittauksia autojen päästötason todentamiseksi sekä päivittää HSL-VTT yhteistyössä kehitettyä kaupunkibussien päästötietokantaa. HSL käyttää dataa mm. bussiliikenteen kilpailutukseen. Vastaavanlaisia kaupunkibussien päästötason todentamisprojekteja on suoritettu vuodesta 2002 lähtien.
Luotu tietokanta on kattava ja ainutlaatuinen. Vuoden 2019 Rakebusprojektin jälkeen kaupunkibussien päästötietokanta kattaa 183 Euro I-VI luokan bussin mittaustuloksen Braunschweig syklillä ja 36 bussin mittaustuloksen WHVC syklillä.
Vuonna 2017 otettiin päästötietokannassa käyttöön bussien tulosten jaottelu mittauksissa olleiden bussien ajokilometrien perusteella. Jaottelun johdosta voidaan havaita Euro VI autojen NOx-päästöjen olevan alle 150 tkm ajettuina todella matalla tasolla. NOx-päästöt näyttäisivät kuitenkin tämän hetken tilanteen perusteella nousevan merkittävästi ajokilometrien kasvaessa.
Vuoden 2018 Rakebus projektin raporttiin lisättiin ns. CF-kerroin (conformity factor) havainnollistamaan mitattujen NOx-päästöjen perusteella arvioitua suhdetta Euro VI lainsäädännön tyyppihyväksyntä (WHTC) ja käytönaikaisten päästöjen sääntöjenmukaisuustestin (ISC) raja-arvoihin.
Tämän hetken tietojen (kaksi 2-akselista bussia) mukaan Euro VI bussien ikääntyminen yli 500 tkm ajetuilla busseilla näkyy siten, että sekä Braunschweig syklillä (kuuma käynnistys) että WHVC syklillä (kylmä- ja kuumakäynnistyksen yhdistelmä) NOx päästötaso nousee Euro VI päästölainsäädännön raja-arvojen (varsinaiset raja-arvot ja ISC) yli. NOx-päästöt näyttävät selkeästi siis kasvavan ajokilometrien kasvaessa.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages17
Publication statusPublished - 4 Feb 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Asiakasraportti
NumberVTT-CR-00104-20

Cite this