Rakebus projektin vuosiraportti 2018

  Research output: Book/ReportReport

  38 Downloads (Pure)

  Abstract

  Rakebus 2018 -projekti on jatkumoa Helsingin seudun liikenteen (HSL) VTT:ltä tilaamille kau-punkibussien suorituskykyarvioinneille. Projektin tavoitteena oli suorittaa alustadynamometrillä HSL:n tilaaman liikenteen piirissä oleville kaupunkibusseille päästömittauksia autojen päästö-tason todentamiseksi sekä päivittää HSL-VTT yhteistyössä kehitettyä kaupunkibussien pääs-tötietokantaa. HSL käyttää dataa mm. bussiliikenteen kilpailutukseen. Vastaavanlaisia kau-punkibussien päästötason todentamisprojekteja on suoritettu vuodesta 2002 lähtien. Luotu tietokanta on kattava ja ainutlaatuinen. Vuoden 2018 Rakebus projektin jälkeen kaupun-kibussien päästötietokanta pitää sisällään 178 Euro I-VI luokan bussin mittaustuloksen Braun-schweig syklillä ja 30 bussin mittaustuloksen WHVC syklillä. Vuonna 2017 otettiin päästötietokannassa käyttöön bussien tulosten jaottelu mittauksissa ollei-den bussien ajokilometrien perusteella. Jaottelun johdosta voidaan havaita Euro VI autojen NOx-päästöjen olevan alle 150 tkm ajettuina todella matalla tasolla. NOx-päästöt näyttäisivät kuitenkin tämän hetken tilanteen perusteella nousevan merkittävästi ajokilometrien kasvaessa. Vuoden 2018 Rakebus projektin raporttiin lisättiin ns. CF-kerroin (conformity factor) havainnol-listamaan mitattujen NOx-päästöjen perusteella arvioitua suhdetta Euro VI lainsäädännön tyyppihyväksyntä (WHTC) ja käytönaikaisten päästöjen sääntöjenmukaisuustestin (ISC) raja-arvoihin.
  Tämän hetken tietojen mukaan Euro VI bussien ikääntyminen yli 150 tkm ajetuilla busseilla näkyy siten, että sekä Braunschweig syklillä (kuuma käynnistys) että WHVC syklillä (kylmä- ja kuumakäynnistyksen yhdistelmä) NOx päästötaso nousee Euro VI päästölainsäädännön raja-arvojen (varsinaiset raja-arvot ja ISC) tasolle tai sen yli.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages17
  Publication statusPublished - 6 Feb 2019
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Asiakasraportti
  NumberVTT-CR-00107-19

  Cite this