Rakennetun ympäristön kauneus ja laatu. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat. Osa 1

Pauline von Bonsdorff, Christian Burman, Hilkka Lehtonen, Markku Norvasuo, Jussi Rautsi, Yrjö Sepänmaa, Simo Säätelä, Pertti Vuorela

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat -tutkimushanke käsittelee laajasti ympäristön suunnittelun, estetiikan ja tietotekniikan käytön kysymyksiä. Rakennetun ympäristön kauneus ja laatu koostuu niistä kirjoituksista, jotka käsittelevät aihepiiriä melko yleisesti. (Ympäristön havainnollistamista ja kokemista sekä tekniikkaa ja suunnitteluvälineitä tarkastelevat kirjoitukset on julkaistu erikseen.) Arkkitehtuuri- ja yhdyskuntasuannittelu etsimässä itseään on johdatus suunnittelun ongelmakenttään ja sen lähihistorian tunnuspiirteisiin. Katsaus ESSU-hankkeen osatutkimuksiin pyrkii tarjoamaan kokonaisarvion tutkimuksen erilaisista lähtökohdista ja tarkastelutavoista. Synteettiseen kauneuteen: ympäristö kokonaistaideteoksena esittää estetiikan pohjalta syntyneen näkemyksen ympäristön suunnittelun tavoitteista. Lähtökohtana on wagnerilainen kokonaistaideteoksen idea. Arkkitehtuuria määrittelevien kirjoitusten episteeminen tulkinta on katsaus arkkitehtuurin ideologioihin sekä niiden merkitykseen ja tulkinnan mahdollisuuksiin. Rakennetun ympäristön laatutaso on lyhennelmä laajemmasta, englanninkielisestä kirjoituksesta. Tämä filosofinen essee käsittelee laadun käsitteen olemusta, käyttötapoja ja väärintulkintoja. Rakennetun ympäristön suunnittelun johtavista periaatteista Suomessa toisen maailmansodan jälkeen käsittelee perusteellisesti ympäristön suunnittelun järjestelmiä ja niiden perustavia ajatusmalleja. Keskeisessä asemassa ovat suunnitteluteoriat, rakennuslainsäädäntö sekä kaavoituksen ja kuntasuunnittelun organisointi. Näitä arvioidaan kriittisesti, samoin kuin 1990-luvun tulossa olevaa intressipohjaista suunnittelumallia. Viimeinen kirjoitus, Näkökulmia keskusteluun 1990-luvun yhdyskuntasaunnittelusta, on pamflettimainen arvio yhdyskuntasuunnittelun ongelmista. Se asettaa myös tavoitteet kestävän kehityksen ja uuden rakentamiskulttuurin luomiselle.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages206
ISBN (Print)951-38-3866-8
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1234
ISSN0358-5085

Keywords

 • architecture
 • esthetic properties
 • urban planning
 • land use
 • regional planning
 • community development
 • environments
 • landscaping
 • buildings
 • quality
 • municipalities
 • housing policy
 • design
 • history
 • Finland

Cite this