Rakennuksen tuotemallin teoria ja sen soveltaminen

Translated title of the contribution: The building product model, theory and application

Bo-Christer Björk, Hannu Penttilä, Kari Karstila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rakennuksen tuotemalli on tietokoneyhdennetyn rakentamisen keskeiseksi osaksi tarkoitettu uudenlainen rakennuksen kuvaustapa. VTT:n yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratoriossa on vuosina 1988-91 ns. tuotemalliprojektissa jatkettu RATAS-projektissa aiemmin aloitettua rakennuksen tuotemallin perusrakenteen määrittelytyötä. Projekti on ollut osana laajempaa Rakentamisen tieto- ja automaatiojärjestelmien tutkimusohjelmaa. Projektissa on erityisesti tutkittu tuotemallimäärittelyjen metodina olevaa oliopohjaista lähestymistapaa ja sen eri variaatioiden soveltuvuutta rakennusta kuvaavien tietojen strukturointiin. Lisäksi projektissa kehitettiin useita lähestymistapaa testaavia ja havainnollistavia prototyyppejä. Tämän raportin lisäksi laadittiin katsaus kansainväliseen tuotemallitutkimukseen, joka myös on julkaistu VTT:n raporttina. Tässä raportissa luodaan aluksi varsin perusteellinen katsaus tietokantateoriaan. Samassa yhteydessä käsitellään eräitä käsitemallintamisen menetelmiä, joita maailmanlaajuisesti ollaan ottamassa käyttöön tuotemallien rakenteen määrittelytyössä. Rakennuksen tuotemallin rakenne käydään eri tietorakenteiden osalta läpi varsin tarkasti. RATAS-projektissa esitettyyn rakenteeseen ehdotetaan eräitä tarkennuksia ja laajennuksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. abstraktiohierarkia, yhteyksien tyypittäminen, attribuuttien käsittely sekä tyyppiolioiden käsite. Omassa kappaleessaan kuvataan oliolähestymistavan mahdollista laajentamista rakennushankkeen kaikkien tietojen mallinnusmetodiksi, mikä mahdollistaisi esim. tuotannonohjauksen tai hankkeen dokumenttihallinnon yhdentämisen tuotemallipohjaiseen snunnitteluun. Projektin kuluessa laaditut prototyypit ja niistä saadut kokemukset esitellään varsin seikkaperäisesti. Prototyypit on laadittu yhdistäen erilaisia kaupallisesti saatavia ohjelmistotyyppejä (relaatiotietokanta, hypermedia, CAD-ohjelmisto).Tuotemallimuotoisen tiedon digitaalisia siirtomuotoja, mm. kansainvälisessä tuotemallien standardointityössä (STEP) käytettyä siirtotiedostoa, käsitellään Iyhyesti. Raportin johtopäätösosassa esitetään teknisluonteisten johtopäätösten lisäksi myös ajatuksia siitä, miten rakennusalan yritykset voisivat hyödyntää projektin tuloksia. Lisäksi raportissa käsitellään tuotemallilähestymistavan suhdetta muihin maassamme tällä hetkellä kehitteillä oleviin rakennushankkeen ja sen tiedonhallinnan kehittämisen menetelmiin. Näitä ovat Talo-90 nimikkeistöehdotus, tuotekauppaperiaate, TAT-projektin suunnittelumenetelmät sekä rakentamisen laatujärjestelmät.
Translated title of the contributionThe building product model, theory and application
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages210
ISBN (Print)951-38-4011-5
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1278
ISSN0358-5085

Keywords

 • construction
 • product models
 • production management
 • buildings
 • computer programs
 • utilization
 • construction management
 • project management
 • descriptions
 • integration
 • prototypes
 • CAD
 • hypermedia
 • databases

Cite this