Rakennuksen tuotemallitutkimus ulkomailla

Translated title of the contribution: Building product model research abroad

Bo-Christer Björk

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rakennuksen tuotetietomalli on systematiikka, jonka avulla voidaan järjestää rakennusta kuvaava tieto erilaisissa atk-ohjelmissa ja tietokannoissa siten, että rakennusalalla käytössä olevat tietotekniset sovellukset helposti löytävät tarvitsemansa lähtötiedot muiden sovellusten tuloksista. Rakennuksen tuotetietomallistandardit ovat keskeinen elementti siinä infrastruktuurissa, joka on rakennettava ennen kuin voidaan laajamittaisesti siirtyä tietokoneyhdennettyyn rakentamiseen. Tuotemallien tutkimus edellyttää toisaalta tietotekniikan uusimpien menetelmien (olioohjelmointi, tietokantatekniikka, tietämystekniikka) hallintaa, toisaalta rakennustekniikan ja rakentamisprosessin hyvää tuntemusta. Raportissa käytetäänkin jatkuvasti eräitä keskeisiä tietoteknisiä käsitteitä, joiden tunteminen on oleellista raportin hyödyntämiseksi. Tällaisia käsitteitä ovat esim. olio, kehys, luokka, periytyminen, attribuutti, relaatio. Raportissa esitetään varsin kattava katsaus kansainväliseen rakennuksen tuotetietomallien tutkimukseen vuosina 1987-90. Raportti alkaa lyhyellä johdannolla, jonka jälkeen seuraa maakohtaisia katsauksia, joissa esitellään tärkeimmät kyseisen maan tutkimus-, kehittämis- ja standardointihankkeet. Laajimmat katsaukset koskevat Yhdysvaltoja ja Ranskaa. Tärkeä maa tällä tutkimussektorilla on myös Hollanti. Projektiesittelyissä pyritään tuomaan esille kunkin projektin ominaispiirteet ja tieteellisesti mielenkiintoiset tulokset, joita voitaisiin hyödyntää myös alan suomalaisessa tutkimuksessa. Erillisessä kappaleessa esitellään myös tekeillä oleva kansainvälinen yleinen tuotetietomalli-standardi, STEP, sekä sen laadinnassa käytetyt käsitemallinnusmenetelmät. STEP-standardi voisi tulevaisuudessa tarjota kehikon, johon sovelluskeskeiset tuotetietomallit, niiden joukossa rakennuksen tuotetietomallit, voisivat integroitua. Lopuksi esitellään muutamia johtopäätöksiä ulkomaisesta tutkimuksesta. Johtopäätökset on ryhmitelty kolmeen pääryhmään, jotka ovat kehitystyön organisointi, tuotetietomallin rakenne sekä implementointi sovelluksissa.
Translated title of the contributionBuilding product model research abroad
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages130
ISBN (Print)951-38-3834-X
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1208
ISSN0358-5085

Keywords

 • construction
 • specifications
 • production models
 • information systems
 • databases
 • data processing
 • buildings
 • construction industry
 • construction management
 • data storage
 • computer programs
 • integration
 • standardization
 • development

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Building product model research abroad'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this