Rakennusalan tulevaisuuden näkymistä ja strategioista

Torsti Kivistö, Pekka Huovila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suomen rakennusalalla on nopeasti muuttuvissa ja kansainvälistyvissä uusissa olosuhteissa kaksi periaatteellista vaihtoehtoa tulevaisuuden strategian luomisessa: keskitytään rakennusalan perinteiseen "kotimarkkinarooliin" ja maan sisäisen fyysisen rakenteen kehittämiseen tai Iuodaan kotimaisten toimintojen ja tehtävien rinnalle merkittävä rakennusalan kansainvälistymisstrategia osana Suomen viennin ja vientiteollisuuden yleistä edistämistä. Raportissa esitetään yhteenveto Suomen rakennusalan tulevaisuuden näkymistä ja strategioista pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä perustuen siihen lähtökohtaan, että rakennusalan kokonaisstrategiassa edetään vientiin ia kansainvälistymiseen tähtäävän tavoiteasettelun mukaisesti. Lähtökohta liittyy läheisesti kauppa- ja teollisuusministeriön esittämään arvioon rakennusalan mahdollisuuksista kilpailukykyisenä teollisuusklusterina. Suomen rakennusalan kannalta tärkeimpinä strategisina valintoina ja toimenpiteinä, joihin tulisi ryhtyä lähivuosina, voidaan pitää seuraavia: kestävä kehitys osaksi rakennusalan kilpailukykyä teknologiastrategiat rakennusalan kehittämistarpeisiin rakennusalan tulevaisuuden tutkimus ja kokonaisstrategiat yhdyskuntatutkimuksen tehostaminen rakennetun ympäristön "taloustalkoot" yhdyskunta- ja rakennustason vuorovaikutteinen kehittäminen rakennusten tekeminen niiden käyttäjiä varten y m p ä r i s t ö y s t ä v ä I I i s y y s k i I p a iI u k e i n o k s i rakentaminen nousuun uudella rakentamisprosessilla palvelukokonaisuuksilla kilpailukykyä kansainvälistymiseen korjausrakentamispaketit ja ylläpitopalvelut rakentamisen ongelmat kuntoon rakennuttajien johdolla. Suomen rakennusala on sodanjälkeisen ajan vaikeimmassa tilanteessa yleisen taloudellisen laman ja rakennusalan itsensä tekemien ratkaisujen ja virheiden vuoksi. Rakennusalan kokonaisstrategian avulla tulisi luoda mahdollisimman hyvä ja realistinen kokonaiskuva niistä mahdollisuuksista, joilla rakennusteollisuus ja -ala voisi toimia käsillä olevan murrosvaiheen ajan sekä aloittaa uuden kehitysvaiheen ilman liian suuria ja myöhemmässä vaiheessa koko kansantaloudelle haitallisiksi tai kohtalokkaiksi muodostuvia kapasiteetin menetyksiä. Koko rakennusalan klusteria koskevan yleisstrategian lisäksi tulee valmistella yritys- ja toimialakohtaisia nousuvaiheen strategioita.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages63
ISBN (Print)951-38-4422-6
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1488
ISSN1235-0605

Keywords

 • construction
 • buildings
 • construction industry
 • future research
 • evaluation
 • estimating
 • forecasting
 • marketing
 • development
 • regional planning
 • housing
 • environments
 • international relations
 • international trade
 • cooperation
 • economic analysis
 • economic development
 • economic factors
 • urban planning
 • trends
 • predictions
 • production
 • estimates

Cite this