Rakennushankkeen tietokoneavusteisen suunnittelun alustava malli: RATAS-projekti, vaihe 1

Pekka Leppänen, Asko Sarja

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa kuvataan rakennusten tietokoneavusteista suunnittelua ja esitetään siitä alustava malli kansallisen CAD-suunnittelukäytännön luomista varten. Tavoitteena on ollut kuvata 5 - 10 vuoden kuluttua yleisessä käytössä oleva, nykyistä kehittyneempi suunnittelukäytäntö, jonka tulokset tyydyttäisivät rakentamisen eri osapuolten suunnittelun tuloksille asettamat vaatimukset. Tutkimuksessa on käsitelty koko rakennushanketta hankesuunnittelusta valmiin rakennuksen käyttöön ja hoitoon saakka. Pääpaino on kuitenkin suunnittelumallin kehittämisessä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut alustavien mallien luominen. Tutkimuksessa tarkastellaan rakennushankkeen eri vaiheita ja tietotekniikan sovellusmahdollisuuksia niissä sekä esitetään rakennushankkeen kehittämistarpeita rakennuttajan kannalta ja alustava malli rakennushankkeen ohjauksesta. Rakennusten suunnitteluprosessi muuttuu oleellisesti siirryttäessä käsityöstä tietokoneavusteiseen suunnitteluun. Tätä kuvataan sanallisesti ja kaavion avulla. Erikseen on esitetty tietotekniikan hyväksikäyttöä suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Varsinaisen rakennustyön eli tuotannon eri vaiheissa käytetään suunnittelun tuottamaa tietoa. Tämän tiedon ja tietotekniikan hyödyntäminen kuvataan ja esitetään tietokoneavusteisen tuotannon alustava malli. Rakennuksen koko eliniän pituinen ylläpito ei yleensä ole saanut tarvitsemaansa huomiota rakennushankkeen muissa vaiheissa. Ylläpidon tavoitteita käsitellään ja niistä johtuvia vaatimuksia muille rakennushankkeen osapuolille esitetään. Tämä tutkimus on RATAS-projektin (Rakennusten tietokoneavusteinen suunnittelu) ensimmäinen vaihe. Sen raporttia pyritään levittämään rakennusalaa laajasti edustaviin piireihin. Pyrkimyksenä on, että halukkaat voivat vaikuttaa ja osallistua projektiin seuraavassa toisessa vaiheessa. Tämän tutkimuksen lopussa on esitys toisen vaiheen (Rakennushankkeen tietokoneavusteisen suunnittelun toteutusmallit) työsuunnitelmaksi ja sisällöksi. Toisen vaiheen tavoitteena on käytäntöön soveltuvien toteutusmallien luominen tässä tutkimuksessa esitettyjen alustavien pohjalta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages52
ISBN (Print)951-38-2742-9
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number606
ISSN0358-5085

Keywords

  • design process
  • computer-aided design
  • design models
  • maintenance models
  • production models
  • control
  • buildings

Cite this