Rakennuskannan energiankulutus Suomessa

Translated title of the contribution: Energy consumption of the building stock in Finland

Eero Nippala, Juhani Heljo, Liisa Jaakkonen, Erkki Lehtinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

VTT:n rakennustekniikassa ja TTKK:n rakentamistalouden laitoksella Tampereella on tehty Kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta tutkimusta "Rakennusten energiatalouden mallintaminen". Tutkimusta ovat rahoittaneet myös Imatran Voima Oy ja Öljyalan Keskusliitto r.y. Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa laskentamalli rakennusten energiankulutuksesta vuoteen 2005 excel-taulukkolaskimella. Mallilla tarkastellaan rakennuskannan energiankulutusta osana Suomen energiankulutuksen skenaariolaskelmia. Tutkimuksessa koottiin olemassa olevaa tietoa rakennusten energian ominaiskulutuksesta. Tiedot koottiin laskentamallin tietokannoiksi. Laskentamalli tarvitsee lähtötiedoikseen rakennuskannan määrän talotyypeittäin, ikäluokittain ja lämmönlähteittäin. Rakennuskantatiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 1990 väestö- ja asuntolaskennan tietoihin. Vuoteen 2005 uudistuotanto ja poistumatiedot on arvioitu VTT:ssä. Rakennusten energiankulutuksen ominaisluvut ja mallin perusrakenne perustuvat TTKK:n rakentamistalouden laitoksen tietoihin. Julkaisussa on esitetty peruslaskelma rakennusten energiankulutuksesta vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2005. Rakennuskanta ja siten myös energiankulutus jaetaan omakotitaloihin, rivi- ja kerrostaloihin, liike- ja julkisiin sekä muihin rakennuksiin. Kulutus jaetaan lämmitysenergiaan ja talous- ja kiinteistösähköön. Energiankulutus on lisäksi jaoteltu rakennusosittain: alapohjaan, yläpohjaan, ulkoseiniin, ikkunoihin ja ilmanvaihtoon sekä lämpimän veden aiheuttamaan kulutukseen. Peruslaskelman mukaan vuoden 1990 asuin-, liike- ja julkisten rakennusten hyötyenergian kulutus nousee 67 TWh:sta vuoteen 2005 noin 77 TWh:iin. Peruslaskelmassa ei ole otettu huomioon mahdollista korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen muuttumista nykyistä energiaa säästävämmäksi. Laskentamalliin on rakennettu mahdollisuus tarkastella myös energiansäästöä.
Translated title of the contributionEnergy consumption of the building stock in Finland
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages77
ISBN (Print)951-38-4740-3
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1625
ISSN1235-0605

Keywords

 • construction
 • energy
 • energy consumption
 • buildings
 • building stock
 • Finland
 • models
 • computation
 • future
 • evaluation
 • predictions
 • computer systems programs
 • databases
 • calculations
 • energy saving

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Energy consumption of the building stock in Finland'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this