Rakennusmittausten tarve, markkinat ja käytettävyys julkisivukorjauksissa

Translated title of the contribution: Need, markets and feasibility of building measurements in facade renovation

Matti Lanu, Eero Nippala, Jaana Koota

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Korjausrakentamisessa syntyy usein tilanne, jossa suunnittelun pohjaksi tarvittavia tietoja ei ole saatavissa muuten kuin mittaamalla. Suunniteltaessa julkisivukorjausta esivalmisteisilla osilla mittauksen tavoite ja samalla ongelma on riittävän tarkan ja tiheän mittaustiedon saaminen. Avainsanaksi nousee kosketukseton mittaaminen. Kehityshankkeiden käynnistämiseksi tarvitaan tietoa korjausrakentamisen markkinoista ja menetelmien ominaisuuksista vaatimuksiin nähden. Tutkimuksessa on nojauduttu useisiin käynnissä olevien tutkimushankkeiden välituloksiin. Myös yritysten avainhenkilöiden haastattelut ovat olleet tärkeä tiedonhankintakeino. Lähtötilanteen kartoituksessa todettiin yritysten kiinnostuksen olevan Saksan uusissa osavaltioissa, Puolassa, Tallinnassa ja Baltian muissa alueissa. Julkisivujen korjaustarvearvio selvitettiin Saksassa, erikseen uusissa ja vanhoissa osavaltioissa, Puolassa ja Virossa. Asuntokanta jaettiin pientaloihin ja kerrostaloihin. Raporttiin laskettiin arvio asuinrakennusten julkisivujen määrästä. Julkisivukorjausten ajoitus esitetään käyrästönä, josta selviää eri-ikäisten julkisivujen korjaamisen teoreettiset alkamis- ja päättymisajankohdat vuoden tarkkuudella. Julkaisussa esitetään asuinrakennusten osalta ikäluokittain ja talotyypeittäin asuntokanta, julkisivukanta sekä julkisivujen korjausten ajoitus. Julkisivujen korjaustarvearvio esitettiin julkisivuneliöinä viiden vuoden tarkkuudella. Asuinrakennusten lisäksi tehtiin arvio muiden rakennusten julkisivukannasta. Raportissa esitetään muiden rakennusten laskennalliset kuutiomäärät sekä julkisivujen neliömäärät. Julkaisussa esitetään arvio halutuista mittaustiedoista, niiden tarkkuusvaatimuksista sekä sallittavista kustannuksista. Tiedonsiirto teknisessä mielessä ei ole ongelma. Ongelmia aiheutuu suunnittelusektorin pirstoutuneisuudesta. Kilpailutilanne ei suosi laitteisiin ja menetelmiin kohdistuvaa kehitystä. Mittauksen onnistumisen kannalta paras vaihtoehto on mittaamiseen erikoistunut konsultti. Tarkasteltavia mittausmenetelmiä olivat mittalinjamittaukset, geodeettiset mittaukset, fotogrammetriset mittaukset, liikkuvan videokuvan käyttö sekä erilaiset yhdistelmät. Tällä hetkellä ei täysin automaattista menetelmää julkisivun geometrian määrittämiseksi ole olemassa. Tutkimusryhmä ehdottaa erään fotogrammetrisen menetelmän - DVP-menetelmän (Digital Video Plotter) - pilotoimista. Suositus on tehty tämän projektin lähtökohdista.
Translated title of the contributionNeed, markets and feasibility of building measurements in facade renovation
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages66
ISBN (Print)951-38-4834-5
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1679
ISSN1235-0605

Keywords

  • buildings
  • measurement
  • measuring methods
  • methods
  • facades
  • marketing
  • renovation
  • repair
  • feasibility
  • machine vision

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Need, markets and feasibility of building measurements in facade renovation'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this