Rakennusprojektin tuottavuuden tunnusluvut

Translated title of the contribution: Indicators of productivity in building project

Heikki Jokiniemi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rakennusprojektin seuranta käsittää nykyisin lähinnä kustannus- ja aikatauluseurannan. Kustannusseuranta analysoi pääasiassa hankkeen tuloksellisuutta puuttumatta hankkeen toteutuksen tuottavuuteen. Rakennustuotannon analysoimiseksi vaaditaan mittareita, jotka mittaavat myös tuottavuutta. Koska rakennushanke on aina yksilöllinen ja monimuotoinen, ei tuottavuutta voida mitata yhdellä tunnusluvulla. Siksi tuottavuuden seurantaa varten kehitettiin tutkimuksessa joukko tunnuslukuja, joiden avulla voidaan tutkia rakennushankkeen tuottavuutta osatuottavuuksien ja onnistuneisuuden kautta. Tutkimuksessa tuottavuuden tunnuslukuja etsittiin tuotantotapahtuman eri osa-alueille. Tunnuslukujen avulla pyrittiin selvittämään tuottavuuden taso sekä tuotavuuteen vaikuttavat tekijät. Tällöin tunnuslukujen tehtävänä on tuotannonohjauksessa seuranta- ja suunnittelutarkoituksen lisäksi myös diagnoosi- ja hälytystarkoitukset. Parhaimmillaan tunnusluvuilla on myös oppimistarkoitus. Kun rakennushankkeelle kehitetään tunnuslukujärjestelmä, perustana ovat tunnusluvut, joita yritys käyttää kaikissa rakennushankkeissaan. Näiden tunnuslukujen lisäksi hankkeelle valitaan tunnuslukuja, jotka mittaavat hankkeen yksilöllisyydestä ja olosuhteista johtuvia kriittisiä kohteita. Seurantakohteita, joita on mitattava kaikissa rakennushankkeissa, ovat työn käyttö, reklamaatiot ja aikataulun toteutuminen. Onnistuminen näissä asioissa luo edellytykset hankkeen hyvälle tuottavuudelle. Monet tutkimuksessa esitetyistä tunnusluvuista ovat olleet satunnaisessa käytössä rakennusliikkeiden seurantamenetelmissä. Uutena menetelmänä on kehitelty tuloksen arvo - menetelmän käyttöä rakennusprojektin seurannassa. Tuloksen arvo -menetelmän etuna on, että siinä on yhdistetty samaan mittausmenetelmään sekä aikatauluseuranta että kustannusseuranta. Koska rakennushankkeiden tuottavuuden laskemiseksi on usein mahdotonta saada tarvittavaa vertailutietoa, on vertailutiedoksi valittava työmaalle tehdyt suunnitelmat. Käytännössä toteutumaa vertaillaan tavoitearvioon ja aikataulusuunnitelmissa esiintyviin tavoitteisiin. Kun yrityksen tuottavuus on parantunut, voidaan hankeille asetettuja tavoitteita nostaa vastamaan uutta tuottavuuden tasoa. Seurantamenetelmien luettavuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi tutkimuksessa kehitettiin graafisia menetelmiä esittämään seurantamenetelmien tulokset. Graafisesta tulosteesta on usein nopeata ja helppoa löytää poikkeamat suunnitelluista arvoista.
Translated title of the contributionIndicators of productivity in building project
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages146
ISBN (Print)951-38-4342-4
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1449
ISSN1235-0605

Keywords

 • construction
 • construction costs
 • building sites
 • projects
 • planning
 • estimating
 • evaluation
 • contracts
 • project management
 • indexes (ratis)
 • analyzing
 • monitors
 • scheduling
 • productivity
 • production control
 • measuring instruments
 • measuring methods
 • quality
 • econometrics
 • economic analysis
 • identifying
 • objectives
 • logistics

Cite this