Rakennussuunnitteluprosessin kehittäminen tuotannon näkökulmasta

Antti Lakka, Veijo Nykänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, mitä tarpeita ja vaatimuksia rakentamisella on suunnittelu- ja rakennuttamisprosessia kohtaan. Tutkimuksessa haettiin suunnittelun pullonkaulakohtia ja etsittiin näiden välttämiseksi kehitysajatuksia. Kehittämisajatuksia testattiin käynnissä olleissa rakennushankkeissa. Tutkimuksessa havaittiin, että rakennussuunnitelmien valmistuminen liian myöhään ja huonolaatuisina on seurausta puuttuvasta suunnitteluprojektin aikataulusuunnittelusta ja riittämättömästä suunnittelun ohjauksesta ja valvonnasta. Tutkimuksessa esitetään seuraavat toimenpide-ehdotukset suunnitteluprosessin kehittämiseksi. Suunnitteluprosessia ohjattaessa on asetettava selkeitä välitavoitteita. Välitavoitteiden tulee sisältää sekä aikataulu että suunnittelun valmiusaste eri vaiheissa. Raportin liitteenä on ohjekortti, jossa kuvataan menettelytapa välitavoitteiden asettamiseksi suunnitteluprojektille. Lisäksi raportissa ehdotetaan suunnittelijoiden tehtäväluetteloiden kehittämistä siten, että täydentävä suunnittelu jaetaan kahteen osaan. Uudeksi välitavoitteeksi ehdotetaan suunnitelmakatselmusta ennen rakentamisen aloittamista.Kiireisissä hankkeissa on suunnitteluprosessia ohjattaessa varmistettava suunnittelijoiden tarvitsemien lähtötietojen saatavuus. Tämä tapahtuu kysymällä jokaisen suunnitteluvaiheen alussa suunnittelijoilta, mitä lähtötietoja nämä tarvitsevat suunnitteluvaiheen aikana toisiltaan ja rakennuttajalta. Raportissa kuvataan talonrakennushankkeen suunnitteluprosessi. Kuvaus sisältää suunnitteluvaiheiden väliset riippuvuudet, keskeiset lähtötiedot ja suunnittelun valmiusasteen eri vaiheissa. Varauspiirustusten kierrätystä suunnittelijoilla ja aliurakoitsijoilla on systematisoitava. Sekä varausten merkitsemiseen että varauspiirustusten kierrättämiseen tarvitaan yhtenäinen menettelytapa koko alan käyttöön. Raportin liitteenä on ohjekortti, jossa kuvataan menettelytapa kierrätyksen ohjaamiseksi liittämällä varauspiirustuspohjiin kierrätysaikataulu. Tutkimuksessa kokeiltiin piirustusluettelon tallentamista mikrotietokoneeseen. Raportissa esitetään piirustusten numeroinnin pelisäännöt ja kuvataan piirustusten hallintaa työmaalla helpottava tietokantasovellus.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages84
ISBN (Print)951-38-3939-7
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number723
ISSN0358-5077

Keywords

 • construction
 • project planning
 • project control
 • project management
 • drawings
 • construction management
 • buildings
 • scheduling
 • requirements
 • microcomputers
 • computers
 • instructions
 • specifications
 • development

Cite this