Rakennusta ympäröivä mikroilmasto: Mittauksia koetalosta

Jyri Nieminen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin rakennusta ympäröivää mikroilmastoa yhden koerakennuksen osalta. Koekohteena oli Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen koetalojen 1 1/2-kerroksinen puutalo. Rakennuksen mikroilmastotekijöistä mitattiin ulkovaipan ulkopinnan ja ulkovaipan läheisyydessä olevan ilman lämpötiloja, ilman kosteuden vaihteluja rakennuksen ympäristössä, rakennusta ympäröivää ilmavirta- ja painekenttää sekä ulkoseinille osuvia viistosademääriä. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä mitattiin koeluonteisesti koerakennuksen puu-ulkoverhouksen pinnalta ns. märkäaikaa. Tutkimuksessa selvitetäin myös eri ilmastotekijöiden mittausmenetelmiä. Mittaustulosten mukaan rakennuksen ulkopinnan lämpötilat voivat olla kirkkaina talvipäivinä varsin korkeita auringon säteilylle avoimina olevilla seinustoilla. Tyynellä ilmalla myös ilman lämpötila seinän läheisyydessä voi kohota merkittävästi verrattuna ilman lämpötilaan kauempana rakennuksesta. Koerakennuksen ulkoseinien viistosaderasitus oli tuntiarvoina suurimmillaan rakennuksen kulmissa 50 - 85 % suoran sateen määrästä. Viistosaderasitus oli suurinta rakennuksen eteläseinällä, jolle tulleen viistosateen määrä oli keskimäärin 10 - 50 % suoran sateen määrästä. Rakennuksen ulkoista kosteusrasitusta selvitettiin myös ns. märkäajan periaatetta soveltamalla. Menetelmän todettiin ilmaisevan sateen aiheuttaman rakenteen pinnan kastumisen luotettavasti. Ilman kosteudessa rakennuksen ympäristössä ei havaittu merkittäviä eroja koeluonteisten mittausten perusteella. Laajemmista kosteusmittauksista luovuttiin ilman suhteellisen kosteuden mitta-antureiden huonon luotettavuuden johdosta. Rakennusta ympäröivästä ilmavirta- ja painekentästä ei mittauksissa saatu selkeää kuvaa. Tämä johtui lähinnä koekohteen suojaisesta sijainnista ja ilmavirtausten puuskittaisesta luonteesta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages100
ISBN (Print)951-38-3170-1
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number880
ISSN0358-5085

Keywords

  • buildings
  • test houses
  • microclimatology
  • climate
  • small houses
  • dwelling environment
  • temperature
  • humidity
  • rainfall
  • moisture

Cite this