Rakennusten ilmanpitävyyden pysyvyys

Pertti Metiäinen, Juho Saarimaa, Pekka Saarnio, Heikki Salomaa, Kauko Tulla, Hannu Viitanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rakennusten energiankulutuksen vähentämiseen on yhtenä keinona käytetty rakennusten ilmanpitävyyden parantamista. Ilmanpitävyyden parantuessa on ilmennyt liiallisen tiiviyden haittavaikutuksia. Tällaisia seurannaisvaikutuksia ovat ilmanvaihtuvuuden heikkeneminen alle tavoitearvojen sekä rakenteille aiheutuvat kosteushaitat. Toisaalta on epäilty rakenteissa sovellettujen tiivistysratkaisujen pitkäaikaiskestävyyttä. Rakenteiden tiivistämisessä käytettyjen höyrynsulkujen ja niiden liitosten pysyvyydestä on esitetty epäilyjä. Tutkimuksessa on seurattu lähinnä pientalojen ilmanpitävyyden pysyvyyttä useamman vuoden aikana ns. painekokeen avulla. Seurannassa oli 34 kpl uudisrakennuskohteita ja 9 kpl perusparannuskohteita. Rakennuksen ilmanpitävyys heikkeni joka toisessa kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tulosten hajonta on melko suuri. Muutokset kohdistuivat lähinnä puurunkoisiin taloihin. Useissa tapauksissa on hyvin vaikeata osoittaa jotakin yksittäistä syytä tapahtuneeseen ilmanpitävyyden heikkenemiseen. Puurunkoisissa taloissa ilmeisen merkittävä tekijä on puurakenteen kaivaminen ympäristöä vastaavaan tasapainokosteuteen, mikä aiheuttaa pääosaltaan tasaista rakenteiden tiiviyden heikkenemistä.Tiiviyden haittavaikutuksia tutkittiin kiinteistöille lähetetyllä kyselyllä sekä sen perusteella valituissa kohteissa tehdyillä yksityiskohtaisilla mittauksilla ja tarkastuksilla. Tiiviyteen liittyviä haittoja ilmeni kyselyn kohderyhmässä suhteellisen paljon. Varsinkin kerrostaloasunnoissa veto- ja hajuhaitat näyttivät olevan yleisiä. Hyvin yleinen ongelma oli myös ikkunoiden huurtuminen. Sen sijaan kyselyssä ilmeni vähän rakenteisiin kohdistuvia kosteushaittoja. Useissa kohteissa mitattiin sisäilman radonpitoisuuksia, jotka osoittautuivat mitatuissa kohteissa varsin pieniksi. Eräissä kohteissa tehtiin joukko sisäilman laatuun liittyviä mittauksia. Sisäilmasto-ongelmat liittyvät oleellisesti ilmanvaihdon vajaukseen. Keskeisiä ongelmia ovat koneellisen ilmanvaihdon vajavainen käyttö ja toiminta sekä ilmanvaihtojärjestelmän ja rakennuksen ulkovaipan tiiviyden "yhteensopimattomaus" ts. rakennuksen korvausilmanvaihto ei ole hallittua.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages165
ISBN (Print)951-38-2301-6
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number422
ISSN0358-5077

Keywords

  • buildings
  • airtightness
  • ventilation

Cite this