Rakennusten ulkovaipan ilmanpitävyys

Martti Polvinen, Ari Kauppi, Juho Saarimaa, Pekka Haalahti, Markku Laurikainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rakennusten ulkovaipan ilmanpitävyydessä esiintyvät puutteet - ulkovaipan läpi tapahtuvat ilmavirtaukset eli ilmavuodot - aiheuttavat monenlaisia haittoja. Tällaisia ovat mm. ylimääräinen energiankulutus, vetoisuus, kosteusvauriot ja lämmöneristyskerroksen eristävyyden heikkenerninen. Aluksi esitetään tutkimuksen aihepiiriin kuuluvia käsitteitä määritelmineen. Ulkovaipan ilmanpitävyyden kentillä tutkimiseen käytettävät mittausmenetelmät sekä ulkovaipan ilmanpitävyyttä koskevista vaatimuksista tilanne lähinnä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa selvitetään pääpiirteissään. Tutkimuksessa pyrittiin lisäämään tietoa rakennusten ulkovaipan ilmanpitävyydestä. Rakennusten ilmanpitävyystaso kartoitettiin mittaamalla painemenetelmän avulla rakennusten ilmanpitävyyksiä sekä keräämällä tietoa myös muista, lähinnä pohjoismaisista mittauksista. Painekokeiden yhteydessä tutkittiin lämpökuvauksen avulla, missä rakennusten ilmavuotokohdat sijaitsevat. Edelllämainittujen kenttätutkimusten pohjalta esitetään suuntaviivat suositeltaviksi rakennusten ilmanpitävyysvaatimusten ohjearvoiksi. Painekokeen avulla mitattiin ilmanpitävyyksiä lähinnä puurakenteisissa pientaloissa sekä lisäksi joissakin kivirakenteisissa pientaloissa ja kerrostalohuoneistoissa. Julkaisuun kerättiin mittaustuloksia myös muista Suomessa ja Pohjoismaissa tehdyistä mittauksista. Suomessa tehtyjen mittausten mukaan asuinrakennukset - lähinnä puurakenteiset pientalot -ovat hataria esimerkiksi Ruotsin vaatimuksen mukaan. Toisaalta voidaan varsin vähäisillä tiivistyksillä saada aikaan oleellisesti aiempaa tiiviimpiä taloja. Ongelmana on se, miten rakennuksen tiiviys saadaan pysymään ajan kuluessa. Pyrittaessä rakenteissa madollisimman hyvään tiiviyteen on tarkasteltava rakennusta kokonaisuutena ottamalla huomioon sen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanpitävyys ei saa parantua sisäilman liiallisen huonontumisen kustannuksella. Tältä pohjalta tarkasteltaessa on tiiviysvaatimusten asettamisessakin oltava varovaisia. Nykyisin käytössä olevia rakennusten ulkovaipan tiivistämiseen käytettäviä tiivistystarvikkeita käsitellään ja kirjallisuudesta saatujen tietojen sekä tutkimuksen antamien kokemusten perusteella esitetään rakennusten ilmanpitävyyden kannalta kriittisimpien rakenneyksityiskohtien ratkaisuja. Tiivistäminen asuinrakennuksissa on yleensä hyvin taloudellista. Puurunkoisten talojen tiivistäminen on kannattavampaa kuin kivirunkoisten, koska kivirunkoiset talot ovat jo luonnostaan tiiviimpiä. Tiivistämistoimenpiteet kannattaa kohdistaa muutamiin lähinnä oleskeluvyöhykkeellä oleviin vuotopaikkoihin kuin pyrkiä tiivistämään kaikki vuotopaikat.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages148
ISBN (Print)951-38-1712-1
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number215
ISSN0358-5077

Keywords

  • airtightness
  • constructions
  • field tests
  • building envelope
  • air flow

Cite this