Rakennustuotannon asiantuntijajärjestelmät

Lauri Koskela, Kalle Kähkönen, Jukka Rantanen, Arto Rauhamaa, Jouni Salokivi, Karl-Johan Seren

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rakentaminen on yleensä fyysisesti ja organisatorisesti epävakaata toimintaa, jossa muutoksia tapahtuu usein. Päätöksenteko on hajautunut useille eri osapuolille eikä tarvittavaa asiantuntemusta ole useinkaan saatavilla päätöksiä tehtäessä. Suunnittelua ja päätöksentekoa voidaan kuitenkin rationalisoida asiantuntijajärjestelmien avulla. Rakennusalan asiantuntijoiden paljolti kokemusperäistä tietoa voidaan jäsentää täsmälliseksi kokonaisuudeksi asiantuntijajärjestelmän muotoon ja saattaa se myös muiden osapuolien käyttöön. Tähän päivään mennessä on kehitetty lukuisa joukko asiantuntijajäriestelmiä rakennuttamiseen, rakennussuunnitteluun, tuotannonsnunnitteluun, kiinteistön hoitoon ja muihin rakentamiseen liittyviin tehtäviin. Eniten asiantuntijajärjestelmäaktiviteettejä on ollut rakennussuunnittelussa. Tämän raportin liitteenä on tietokanta, jossa on kaikkiaan lähes sata rakennusalan asiantuntijajärjestelmää. Asiantuntijajärjestelmät tuovat rakennusalan tietokonesovelluksiin uudenlaisia mahdollisuuksia. Niiden hyödyntäminen vaatii kuitenkin perinteisten tietojärjestelmien kehittämisestä poikkeavia menetelmiä ja taitoja. Asiantuntijajärjestelmän kehittäminen vaatii kehittäjältään nopearytmisen prototyyppityöskentelyn sekä tietämyksen hankinta- ja esittämistapojen hallinnan. Asiantuntijajärjestelmäprojektin ensimmäinen vaihe on esitutkimus, jossa arvioidaan asiantuntijajärjestelmän soveltuvuus kyseiseen ongelmaan, järjestelmällä saavutettavat hyödyt ja kuvataan alustavasti ongelmanratkaisumenetelmät. Yleensä esitutkimuksen yhteydessä kehitetään asiantuntijajärjestelmän ensimmäinen prototyyppi, jonka avulla suunniteltua ratkaisua esitellään ja kerätään palautetta. Esitutkimuksen suorittajien on tunnettava sekä rakennustuotannon erityispiirteet että tietämystekniikan menetelmät ja lähestymistavat. Järjestelmälle asetettavia vaatimuksia tarkastellaan erilaisista näkökulmista. Asiantuntijat ja järjestelmän käyttäjät esittävät, mitä järjestelmän on kyettävä tekemään ja miten sen pitää toimia. Systeemisuunnittelun näkökulmaa edustavat muun muassa järjestelmän rakenteesta aiheutuvat vaatimukset, millaisia liitäntöjä tarvitaan muihin järjestelmiin sekä tietosuojavaatimukset ja vasteajat. Tietämystekniikan näkökulmasta tärkeimmät vaatimukset koskevat ongelmanratkaisussa tarvittavaa tietämystä. Asiantuntijajärjestelmä kehitetään prototyyppityöskentelyn periaatteita noudattaen. Työskentelysykli koostuu seuraavista tehtävistä: tietämyksen keruu, tietämyksen analyysi ja mallintaminen, mallin toteutus asiantuntijajärjestelmänä ja prototyypin arviointi. Prototyyppiä testataan ja esitellään asiantuntijoille ja järjestelmän tuleville käyttäjille. Asiantuntijoilta ja käyttäjiltä saatavan palautteen pohjalta kehitetään prototyyppiä edelleen tai kehitetään uusi ongelmanratkaisutapa ja sen toteuttava uudenlainen prototyyppi. Asiantuntijajärjestelmän käyttöönotto on vaihe, joka jää usein liian vähälle huomiolle. Asiantuntijajärjestelmän käyttöönotto, ylläpito ja käyttäjien ja ylläpitohenkilöstön koulutus on suunniteltava huolellisesti ja niille on varattava riittävästi resursseja. Rakennusalan asiantuntijajärjestelmien kehittämistä konkretisoidaan tässä raportissa todellisten, koti- ja ulkomaisten esimerkkien avulla. Esimerkkijärjestelmien sovelluskohteet on valittu kolmelta erityyppiseltä sovellusalueelta: tekniset valinnat, juridiset ongelmat ja toimintojen suunnittelu. Kunkin esimerkkijärjestelmän kehittämistä seurataan eri vaiheissa ja kerrotaan niistä saaduista kokemuksista. Lisäksi asiantuntijajärjestelmien kehittämisen tyypillisimmät ongelmat ja kompastuskivet esitetään omana kokonaisuutenaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages120
ISBN (Print)951-38-3557-X
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1044
ISSN0358-5085

Fingerprint

expert systems

Keywords

  • construction
  • expert systems
  • computers
  • construction industry
  • feasibility
  • requirements

Cite this

Koskela, L., Kähkönen, K., Rantanen, J., Rauhamaa, A., Salokivi, J., & Seren, K-J. (1989). Rakennustuotannon asiantuntijajärjestelmät. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita, No. 1044
Koskela, Lauri ; Kähkönen, Kalle ; Rantanen, Jukka ; Rauhamaa, Arto ; Salokivi, Jouni ; Seren, Karl-Johan. / Rakennustuotannon asiantuntijajärjestelmät. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1989. 120 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1044).
@book{a346d785374e47d98bf5e7b0104f1ca7,
title = "Rakennustuotannon asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}t",
abstract = "Rakentaminen on yleens{\"a} fyysisesti ja organisatorisesti ep{\"a}vakaata toimintaa, jossa muutoksia tapahtuu usein. P{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteko on hajautunut useille eri osapuolille eik{\"a} tarvittavaa asiantuntemusta ole useinkaan saatavilla p{\"a}{\"a}t{\"o}ksi{\"a} teht{\"a}ess{\"a}. Suunnittelua ja p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekoa voidaan kuitenkin rationalisoida asiantuntijaj{\"a}rjestelmien avulla. Rakennusalan asiantuntijoiden paljolti kokemusper{\"a}ist{\"a} tietoa voidaan j{\"a}sent{\"a}{\"a} t{\"a}sm{\"a}lliseksi kokonaisuudeksi asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}n muotoon ja saattaa se my{\"o}s muiden osapuolien k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n. T{\"a}h{\"a}n p{\"a}iv{\"a}{\"a}n menness{\"a} on kehitetty lukuisa joukko asiantuntijaj{\"a}riestelmi{\"a} rakennuttamiseen, rakennussuunnitteluun, tuotannonsnunnitteluun, kiinteist{\"o}n hoitoon ja muihin rakentamiseen liittyviin teht{\"a}viin. Eniten asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}aktiviteettej{\"a} on ollut rakennussuunnittelussa. T{\"a}m{\"a}n raportin liitteen{\"a} on tietokanta, jossa on kaikkiaan l{\"a}hes sata rakennusalan asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}{\"a}. Asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}t tuovat rakennusalan tietokonesovelluksiin uudenlaisia mahdollisuuksia. Niiden hy{\"o}dynt{\"a}minen vaatii kuitenkin perinteisten tietoj{\"a}rjestelmien kehitt{\"a}misest{\"a} poikkeavia menetelmi{\"a} ja taitoja. Asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}n kehitt{\"a}minen vaatii kehitt{\"a}j{\"a}lt{\"a}{\"a}n nopearytmisen prototyyppity{\"o}skentelyn sek{\"a} tiet{\"a}myksen hankinta- ja esitt{\"a}mistapojen hallinnan. Asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}projektin ensimm{\"a}inen vaihe on esitutkimus, jossa arvioidaan asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}n soveltuvuus kyseiseen ongelmaan, j{\"a}rjestelm{\"a}ll{\"a} saavutettavat hy{\"o}dyt ja kuvataan alustavasti ongelmanratkaisumenetelm{\"a}t. Yleens{\"a} esitutkimuksen yhteydess{\"a} kehitet{\"a}{\"a}n asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}n ensimm{\"a}inen prototyyppi, jonka avulla suunniteltua ratkaisua esitell{\"a}{\"a}n ja ker{\"a}t{\"a}{\"a}n palautetta. Esitutkimuksen suorittajien on tunnettava sek{\"a} rakennustuotannon erityispiirteet ett{\"a} tiet{\"a}mystekniikan menetelm{\"a}t ja l{\"a}hestymistavat. J{\"a}rjestelm{\"a}lle asetettavia vaatimuksia tarkastellaan erilaisista n{\"a}k{\"o}kulmista. Asiantuntijat ja j{\"a}rjestelm{\"a}n k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}t esitt{\"a}v{\"a}t, mit{\"a} j{\"a}rjestelm{\"a}n on kyett{\"a}v{\"a} tekem{\"a}{\"a}n ja miten sen pit{\"a}{\"a} toimia. Systeemisuunnittelun n{\"a}k{\"o}kulmaa edustavat muun muassa j{\"a}rjestelm{\"a}n rakenteesta aiheutuvat vaatimukset, millaisia liit{\"a}nt{\"o}j{\"a} tarvitaan muihin j{\"a}rjestelmiin sek{\"a} tietosuojavaatimukset ja vasteajat. Tiet{\"a}mystekniikan n{\"a}k{\"o}kulmasta t{\"a}rkeimm{\"a}t vaatimukset koskevat ongelmanratkaisussa tarvittavaa tiet{\"a}myst{\"a}. Asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a} kehitet{\"a}{\"a}n prototyyppity{\"o}skentelyn periaatteita noudattaen. Ty{\"o}skentelysykli koostuu seuraavista teht{\"a}vist{\"a}: tiet{\"a}myksen keruu, tiet{\"a}myksen analyysi ja mallintaminen, mallin toteutus asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}n{\"a} ja prototyypin arviointi. Prototyyppi{\"a} testataan ja esitell{\"a}{\"a}n asiantuntijoille ja j{\"a}rjestelm{\"a}n tuleville k{\"a}ytt{\"a}jille. Asiantuntijoilta ja k{\"a}ytt{\"a}jilt{\"a} saatavan palautteen pohjalta kehitet{\"a}{\"a}n prototyyppi{\"a} edelleen tai kehitet{\"a}{\"a}n uusi ongelmanratkaisutapa ja sen toteuttava uudenlainen prototyyppi. Asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}n k{\"a}ytt{\"o}{\"o}notto on vaihe, joka j{\"a}{\"a} usein liian v{\"a}h{\"a}lle huomiolle. Asiantuntijaj{\"a}rjestelm{\"a}n k{\"a}ytt{\"o}{\"o}notto, yll{\"a}pito ja k{\"a}ytt{\"a}jien ja yll{\"a}pitohenkil{\"o}st{\"o}n koulutus on suunniteltava huolellisesti ja niille on varattava riitt{\"a}v{\"a}sti resursseja. Rakennusalan asiantuntijaj{\"a}rjestelmien kehitt{\"a}mist{\"a} konkretisoidaan t{\"a}ss{\"a} raportissa todellisten, koti- ja ulkomaisten esimerkkien avulla. Esimerkkij{\"a}rjestelmien sovelluskohteet on valittu kolmelta erityyppiselt{\"a} sovellusalueelta: tekniset valinnat, juridiset ongelmat ja toimintojen suunnittelu. Kunkin esimerkkij{\"a}rjestelm{\"a}n kehitt{\"a}mist{\"a} seurataan eri vaiheissa ja kerrotaan niist{\"a} saaduista kokemuksista. Lis{\"a}ksi asiantuntijaj{\"a}rjestelmien kehitt{\"a}misen tyypillisimm{\"a}t ongelmat ja kompastuskivet esitet{\"a}{\"a}n omana kokonaisuutenaan.",
keywords = "construction, expert systems, computers, construction industry, feasibility, requirements",
author = "Lauri Koskela and Kalle K{\"a}hk{\"o}nen and Jukka Rantanen and Arto Rauhamaa and Jouni Salokivi and Karl-Johan Seren",
year = "1989",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-3557-X",
series = "Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "1044",
address = "Finland",

}

Koskela, L, Kähkönen, K, Rantanen, J, Rauhamaa, A, Salokivi, J & Seren, K-J 1989, Rakennustuotannon asiantuntijajärjestelmät. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita, no. 1044, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Rakennustuotannon asiantuntijajärjestelmät. / Koskela, Lauri; Kähkönen, Kalle; Rantanen, Jukka; Rauhamaa, Arto; Salokivi, Jouni; Seren, Karl-Johan.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 1989. 120 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1044).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Rakennustuotannon asiantuntijajärjestelmät

AU - Koskela, Lauri

AU - Kähkönen, Kalle

AU - Rantanen, Jukka

AU - Rauhamaa, Arto

AU - Salokivi, Jouni

AU - Seren, Karl-Johan

PY - 1989

Y1 - 1989

N2 - Rakentaminen on yleensä fyysisesti ja organisatorisesti epävakaata toimintaa, jossa muutoksia tapahtuu usein. Päätöksenteko on hajautunut useille eri osapuolille eikä tarvittavaa asiantuntemusta ole useinkaan saatavilla päätöksiä tehtäessä. Suunnittelua ja päätöksentekoa voidaan kuitenkin rationalisoida asiantuntijajärjestelmien avulla. Rakennusalan asiantuntijoiden paljolti kokemusperäistä tietoa voidaan jäsentää täsmälliseksi kokonaisuudeksi asiantuntijajärjestelmän muotoon ja saattaa se myös muiden osapuolien käyttöön. Tähän päivään mennessä on kehitetty lukuisa joukko asiantuntijajäriestelmiä rakennuttamiseen, rakennussuunnitteluun, tuotannonsnunnitteluun, kiinteistön hoitoon ja muihin rakentamiseen liittyviin tehtäviin. Eniten asiantuntijajärjestelmäaktiviteettejä on ollut rakennussuunnittelussa. Tämän raportin liitteenä on tietokanta, jossa on kaikkiaan lähes sata rakennusalan asiantuntijajärjestelmää. Asiantuntijajärjestelmät tuovat rakennusalan tietokonesovelluksiin uudenlaisia mahdollisuuksia. Niiden hyödyntäminen vaatii kuitenkin perinteisten tietojärjestelmien kehittämisestä poikkeavia menetelmiä ja taitoja. Asiantuntijajärjestelmän kehittäminen vaatii kehittäjältään nopearytmisen prototyyppityöskentelyn sekä tietämyksen hankinta- ja esittämistapojen hallinnan. Asiantuntijajärjestelmäprojektin ensimmäinen vaihe on esitutkimus, jossa arvioidaan asiantuntijajärjestelmän soveltuvuus kyseiseen ongelmaan, järjestelmällä saavutettavat hyödyt ja kuvataan alustavasti ongelmanratkaisumenetelmät. Yleensä esitutkimuksen yhteydessä kehitetään asiantuntijajärjestelmän ensimmäinen prototyyppi, jonka avulla suunniteltua ratkaisua esitellään ja kerätään palautetta. Esitutkimuksen suorittajien on tunnettava sekä rakennustuotannon erityispiirteet että tietämystekniikan menetelmät ja lähestymistavat. Järjestelmälle asetettavia vaatimuksia tarkastellaan erilaisista näkökulmista. Asiantuntijat ja järjestelmän käyttäjät esittävät, mitä järjestelmän on kyettävä tekemään ja miten sen pitää toimia. Systeemisuunnittelun näkökulmaa edustavat muun muassa järjestelmän rakenteesta aiheutuvat vaatimukset, millaisia liitäntöjä tarvitaan muihin järjestelmiin sekä tietosuojavaatimukset ja vasteajat. Tietämystekniikan näkökulmasta tärkeimmät vaatimukset koskevat ongelmanratkaisussa tarvittavaa tietämystä. Asiantuntijajärjestelmä kehitetään prototyyppityöskentelyn periaatteita noudattaen. Työskentelysykli koostuu seuraavista tehtävistä: tietämyksen keruu, tietämyksen analyysi ja mallintaminen, mallin toteutus asiantuntijajärjestelmänä ja prototyypin arviointi. Prototyyppiä testataan ja esitellään asiantuntijoille ja järjestelmän tuleville käyttäjille. Asiantuntijoilta ja käyttäjiltä saatavan palautteen pohjalta kehitetään prototyyppiä edelleen tai kehitetään uusi ongelmanratkaisutapa ja sen toteuttava uudenlainen prototyyppi. Asiantuntijajärjestelmän käyttöönotto on vaihe, joka jää usein liian vähälle huomiolle. Asiantuntijajärjestelmän käyttöönotto, ylläpito ja käyttäjien ja ylläpitohenkilöstön koulutus on suunniteltava huolellisesti ja niille on varattava riittävästi resursseja. Rakennusalan asiantuntijajärjestelmien kehittämistä konkretisoidaan tässä raportissa todellisten, koti- ja ulkomaisten esimerkkien avulla. Esimerkkijärjestelmien sovelluskohteet on valittu kolmelta erityyppiseltä sovellusalueelta: tekniset valinnat, juridiset ongelmat ja toimintojen suunnittelu. Kunkin esimerkkijärjestelmän kehittämistä seurataan eri vaiheissa ja kerrotaan niistä saaduista kokemuksista. Lisäksi asiantuntijajärjestelmien kehittämisen tyypillisimmät ongelmat ja kompastuskivet esitetään omana kokonaisuutenaan.

AB - Rakentaminen on yleensä fyysisesti ja organisatorisesti epävakaata toimintaa, jossa muutoksia tapahtuu usein. Päätöksenteko on hajautunut useille eri osapuolille eikä tarvittavaa asiantuntemusta ole useinkaan saatavilla päätöksiä tehtäessä. Suunnittelua ja päätöksentekoa voidaan kuitenkin rationalisoida asiantuntijajärjestelmien avulla. Rakennusalan asiantuntijoiden paljolti kokemusperäistä tietoa voidaan jäsentää täsmälliseksi kokonaisuudeksi asiantuntijajärjestelmän muotoon ja saattaa se myös muiden osapuolien käyttöön. Tähän päivään mennessä on kehitetty lukuisa joukko asiantuntijajäriestelmiä rakennuttamiseen, rakennussuunnitteluun, tuotannonsnunnitteluun, kiinteistön hoitoon ja muihin rakentamiseen liittyviin tehtäviin. Eniten asiantuntijajärjestelmäaktiviteettejä on ollut rakennussuunnittelussa. Tämän raportin liitteenä on tietokanta, jossa on kaikkiaan lähes sata rakennusalan asiantuntijajärjestelmää. Asiantuntijajärjestelmät tuovat rakennusalan tietokonesovelluksiin uudenlaisia mahdollisuuksia. Niiden hyödyntäminen vaatii kuitenkin perinteisten tietojärjestelmien kehittämisestä poikkeavia menetelmiä ja taitoja. Asiantuntijajärjestelmän kehittäminen vaatii kehittäjältään nopearytmisen prototyyppityöskentelyn sekä tietämyksen hankinta- ja esittämistapojen hallinnan. Asiantuntijajärjestelmäprojektin ensimmäinen vaihe on esitutkimus, jossa arvioidaan asiantuntijajärjestelmän soveltuvuus kyseiseen ongelmaan, järjestelmällä saavutettavat hyödyt ja kuvataan alustavasti ongelmanratkaisumenetelmät. Yleensä esitutkimuksen yhteydessä kehitetään asiantuntijajärjestelmän ensimmäinen prototyyppi, jonka avulla suunniteltua ratkaisua esitellään ja kerätään palautetta. Esitutkimuksen suorittajien on tunnettava sekä rakennustuotannon erityispiirteet että tietämystekniikan menetelmät ja lähestymistavat. Järjestelmälle asetettavia vaatimuksia tarkastellaan erilaisista näkökulmista. Asiantuntijat ja järjestelmän käyttäjät esittävät, mitä järjestelmän on kyettävä tekemään ja miten sen pitää toimia. Systeemisuunnittelun näkökulmaa edustavat muun muassa järjestelmän rakenteesta aiheutuvat vaatimukset, millaisia liitäntöjä tarvitaan muihin järjestelmiin sekä tietosuojavaatimukset ja vasteajat. Tietämystekniikan näkökulmasta tärkeimmät vaatimukset koskevat ongelmanratkaisussa tarvittavaa tietämystä. Asiantuntijajärjestelmä kehitetään prototyyppityöskentelyn periaatteita noudattaen. Työskentelysykli koostuu seuraavista tehtävistä: tietämyksen keruu, tietämyksen analyysi ja mallintaminen, mallin toteutus asiantuntijajärjestelmänä ja prototyypin arviointi. Prototyyppiä testataan ja esitellään asiantuntijoille ja järjestelmän tuleville käyttäjille. Asiantuntijoilta ja käyttäjiltä saatavan palautteen pohjalta kehitetään prototyyppiä edelleen tai kehitetään uusi ongelmanratkaisutapa ja sen toteuttava uudenlainen prototyyppi. Asiantuntijajärjestelmän käyttöönotto on vaihe, joka jää usein liian vähälle huomiolle. Asiantuntijajärjestelmän käyttöönotto, ylläpito ja käyttäjien ja ylläpitohenkilöstön koulutus on suunniteltava huolellisesti ja niille on varattava riittävästi resursseja. Rakennusalan asiantuntijajärjestelmien kehittämistä konkretisoidaan tässä raportissa todellisten, koti- ja ulkomaisten esimerkkien avulla. Esimerkkijärjestelmien sovelluskohteet on valittu kolmelta erityyppiseltä sovellusalueelta: tekniset valinnat, juridiset ongelmat ja toimintojen suunnittelu. Kunkin esimerkkijärjestelmän kehittämistä seurataan eri vaiheissa ja kerrotaan niistä saaduista kokemuksista. Lisäksi asiantuntijajärjestelmien kehittämisen tyypillisimmät ongelmat ja kompastuskivet esitetään omana kokonaisuutenaan.

KW - construction

KW - expert systems

KW - computers

KW - construction industry

KW - feasibility

KW - requirements

M3 - Report

SN - 951-38-3557-X

T3 - Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita

BT - Rakennustuotannon asiantuntijajärjestelmät

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Koskela L, Kähkönen K, Rantanen J, Rauhamaa A, Salokivi J, Seren K-J. Rakennustuotannon asiantuntijajärjestelmät. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 1989. 120 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1044).