Rakennustuoteteollisuuden tavaraliikenteen mallintaminen

Translated title of the contribution: The modelling of freight transport of the building product industry in Finland

Harri Hiljanen, Ari Sirkiä, Arja Wuolijoki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rakennustuoteteollisuuden tavaraliikenteen mallintaminen -tutkimuksen toimeksiantajat olivat liikenne- ja viestintäministeriö ja neljä Suomessa toimivaa rakennustuoteteollisuusyritystä. Yritykset olivat Optiroc Oy, Paroc Oy, Rautakesko Oy ja Isover Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennustuoteteollisuuden käyttämän tavaraliikennejärjestelmän yleinen rakenne, luoda selkeä kuva toimialan logistiikasta ja kuljetuksista sekä selvittää tavaraliikennejärjestelmän rakenteeseen ja käyttöön liittyvä päätöksentekoprosessi ja päätösten takana olevat tekijät. Näiden jälkeen tavoitteena oli kehittää laskentamenetelmä, jolla voidaan arvioida erilaisten ohjaustoimenpiteiden vaikutuksia tulevaisuuden kuljetusjärjestelmätarpeeseen ja rakennustuoteteollisuustoimialan toimintaedellytyksiin. Tutkimusaineisto hankittiin yrityshaastatteluilla. Haastattelut tehtiin kahdessa eri osassa. Ensimmäisessä osassa selvitettiin Suomen rakennustuoteteollisuuden tavaraliikennejärjestelmä ja järjestelmään vaikuttavat päätökset ja niiden tekijät. Toisessa osassa yrityksistä kerättiin tietoa yritysten toteutuneista, kotimaahan lähteneistä kuljetuksista. Tutkimuksen tulokset perustuvat 28 henkilön haastatteluun. Lähtökohtana oli, että päätöksenteko koostuu useasta erillisestä päätöstilanteesta ja lopullinen tavaratoimitus tehdään tapaukseen parhaiten soveltuvaa toimitustapaa käyttäen. Työssä päädyttiin siihen, että valintatilanteita on kaksi. Ne ovat toimituskanavan valinta ja kauppatavan valinta. Tarkastelujen pohjalta päädyttiin siihen, että malleja tehdään kahden tasoisia. Yksityiskohtaisemmat mallit on laadittu yritysten käyttötarpeen pohjalta. Rakennustuoteteollisuusyritykset voivat käyttää tässä työssä laadittuja tarkastelu- ja laskentatapoja hyväksi oman toiminnan arvioinnissa sekä tarkastellessa erilaisia toimituskanava- ja kaupantekotapavaihtoehtoja eri lähetyksille. Yleisemmät mallit on laadittu tavaraliikennejärjestelmän arviointia varten yleisellä tasolla.
Translated title of the contributionThe modelling of freight transport of the building product industry in Finland
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages53
ISBN (Electronic)951-38-6549-5
ISBN (Print)951-38-6548-7
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2282
ISSN1235-0605

Keywords

  • construction industry
  • road transport
  • rail transport
  • modelling
  • transportation models
  • freight transport systems
  • decision making

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The modelling of freight transport of the building product industry in Finland'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this