Rakennustyömaan tuottavuuden seuranta - ja arviointimenetelmät

Kari Immonen, Lars-Olof Rejström

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa etsittiin mittausmenetelmää rakennustyömaan tuloksellisuuden arvioimiseksi yksikäsitteisesti. Siinä kartoitettiin ne menetelmät ja tutkimukset, joilla voidaan mitata rakennustyömaiden tuottavuutta eli saavutetun tuotoksen ja käytettyjen panosten suhdetta. Rakennustuotannon yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden sekä olosuhteiden vaihtelevuuden takia työmaan onnistuneisuutta eli tuloksellisuutta ei kuitenkasn voida ilmaista yhdellä tuottavuusluvulla. Yksinkertaista menetelmää työmaan tuloksellisuuden seuraamiseksi ja arvioimiseksi ei löydetty kirjallisuudesta eikä käytännöstä. Kun halutaan mitata ja ohjata työmaata ja sen tuottavuutta, on seurattava samanaikaisesti useita asioita ja käytettävä monia tunnuslukuja. Seuranta kohdistuu tällöin osatuotoksiin ja osapanoksiin sekä niiden suhteisiin. Tutkimuksen aikana koottiin ja muokattiin tunnuslukujoukko rakennushankkeen ja työmaan onnistuneisuuden arvioimiseksi. Tunnuslukuja on sovellettava käytäntöön yritys- ja tapauskohtaisesti. Valitut tunnusluvut kohdistavat huomion yrityksen keskeisiin tavoitteisiin ja tulostekijöihin. Siten tunnusluvut liittyvät saumattomasti yrityksen johtamistapaan ja tietojärjestelmiin. Julkaisussa esitetään kootusti rakennustyön tuottavuuden seuranta- ja arviointimenetelmiä. Raportti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä tuottavuuden mittaamisen ongelmiin ja menetelmiin sekä soveltaa menetelmiä rakennusyrityksen seurantajärjestelmiin. Julkaisun johdannossa kerrotaan tutkimuksen taustaa, rajaus, tavoite ja toteutustapa. Luvussa 2 todetaan, että on olemassa monenlaisia tapoja mitata ja määritellä tuottavuutta. Luvussa 3 kerrotaan tiivistetysti erilaisista tuottavuuden mittausmenetelmistä - käytännöllisistä ja tutkijoiden soveltamista - rakennusalan näkökulmasta. Luku 4 valottaa muilla teollisuusaloilla sovellettuja menetelmiä tuottavuuden mittaamiseksi ja parantamiseksi. Samalla esitetään yleisiä tunnuslukuja. Luku 5 sisältää tässä tutkimuksessa suunnitellun ja kokeillun tunnuslukujoukon, joka laaditaan työmaan onnistuneisuuden mittaamiseksi. Luku 6 arvioi tunnuslukujen merkitystä ja soveltuvuutta rakennusyritysten käyttöön. Luvussa 7 käsitellään tunnuslukujen tarvetta ja käyttöönottomahdollisuuksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages170
ISBN (Print)951-38-2736-4
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number733
ISSN0358-5085

Keywords

  • building sites
  • productivity
  • indicators
  • cost analysis
  • cost effectiveness

Cite this