Rakennusyritys 1995

Lauri Koskela, Pertti Väisänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimus selvittää rakentamisen muutostekijöitä ja niihin liittyviä rakennusyritysten kehitystarpeita seuraavina 5 - 15 vuotena. Julkaisussa ei pyritä niinkään antamaan valmiita ratkaisuja ja menettelyohjeita tulevaisuuden varalle, vaan pikemminkin selkiyttämään ja erittelemään kohdattavia ongelmia. Rakennusyritysten kehittämisen lähtökohdaksi on otettava patoutuneiden sisäisten kehitystarpeiden, uusien ympäristömuutosten sekä koko toimialan kehityksen tarkastelu. Patoutuneet sisäiset kehitystarpeet liittyvät tekniseen kehitykseen, johtamiseen, tuotannonohjaukseen sekä rakentamisprosessin eri osapuolten kommunikaatioon ja yhteistyöhön. Suurimpana syynä näiden kehitystarpeiden kertymiseen on se, että yritysten toimintatapoja, rakenteita ja tavoitteita ei ole sopeutettu ympäristömuutoksiin. Rakennusyritysten kannalta tärkeimmät uudet ympäristömuutokset ovat rakentamiskysynnän kasvun taittuminen ja tästä aiheutuva kilpailutilanteen kiristyminen, yhteiskunnalliset arvomuutokset, tietotekniikan kehitys ja yleistyminen, tiedon merkityksen korostuminen sekä rakennetulle ympäristölle asetettujen vaatimusten muuttuminen. Koko rakennussektori uhkaa ajautua taantuvan toimialan kehitysuralle, jolle tunnusomaista on kannattavuuden heikkeneminen, tuottavuuden kasvun hidastuminen, kansainvälisen kilpailukyvyn väheneminen sekä imago- ja uskottavuusongelmat. Kehityksen kääntäminen edellytää ponnisteluja toimialan kaikilta osapuolilta. Rakennusyritykset joutuvat samanaikaisesti kohtaamaan useita vaikeita haasteita: - teknologisen kehitystyön voimaperäistäminen ja teknisen tason kohottaminen rakentamisen kaikissa vaiheissa - nykymuotoisen tietotekniikan käytön laajentaminen ja tietämystekniikan soveltamisen käynnistäminen yrityskohtaisen, harkitun tietotekniikkastrategian osanahenkilöstön luovuuden, huomiokyvyn ja innostuneisuuden suuntaaminen tuotannon ja lopputuotteen kehittämiseen sekä työolosuhteiden yleinen kehittäminen tämän edellytyksenä projektinhallinnan valmiuksien ja järjestelmien oleellinen kehittäminen - kobo hankkeen toteutusta koskevan tietämyksen järtestelmällinen kokoaminen ja hyväksikäyttö asiakkaan kannalta edullisimman lopputuloksen saavuttamiseksi - rakennusyritysten uskottavuuden ja asiakkaiden niihin kohdistaman luottamuksen palauttaminen. Haasteet edellyttävät pitkäjänteistä ja määrätietoista työskentelyä, eikä missään yrityksessä voida samanaikaisesti viedä läpi vain omiin voimiin tukeutuen useita kehittämisohjelmia. Tarvitaankin aiempaa oleellisesti enemmän rakennusyritysten yhteistyötä eri kehittämisaloilla.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages100
ISBN (Print)951-38-2730-5
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number636
ISSN0358-5085

Keywords

  • construction
  • firm
  • futures research strategy

Cite this